CE ∙ ZA ∙ AR 2011

CE ∙ ZA ∙ AR 2011: 15.12. 2011 – 22.1.2012
Vernisáž 15. decembra o 17.00
Kurátor: Mgr. Milan Mazúr

Ocenenie CE.ZA.AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov – architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. Do súťaže CE.ZA.AR 2011 architekti prihlásili celkovo 99 diel, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii ceny.
Slovenská komora architektov v Považskej galérii umenia v Žiline prezentuje všetky prihlásené diela do súťaže.

CE.ZA.AR 2011 víťaz v kategórii Bytové domy
autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová
spolupráca: Kristína Izáková
Podkolibská ulica, Bratislava