CE . ZA . AR 2010

3.11.2010 – 28.11.2010
– výstava nominovaných a ocenených architektonických realizácií v súťaži o Cenu Slovenskej komory architektov

CE . ZA . AR 2010 - stretnutie

Slovenská komora architektov už deviatykrát udelila Cenu Slovenskej komory za architektúru CE•ZA•AR 2010. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách: Exteriér, Rekonštrukcia a obnova budov, Občianske a priemyselné budovy, Bytové domy, Rodinné domy, Interiér.
V kategórii Rekonštrukcia a obnova budov sa stal víťazom objekt Považskej galérie umenia v Žiline, ktorého rekonštrukciu financoval zriaďovateľ galérie.Žilinský samosprávny kraj.
Cena za architektúru CE•ZA•AR 2010 bola udelená za architektonické riešenie objektu galérie autorovi projektu akad. arch. Dušanovi Voštenákovi.

objekt Považskej galérie umenia v Žiline, víťaz v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov / foto: Richard Köhler

objekt Považskej galérie umenia v Žiline, víťaz v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov / foto: Richard Köhler