CE.ZA.AR. 2013

Vernisáž: streda 5. februára 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 6. 2. – do 28.2. 2014

Pozvánka na výstavu v PDF

Ocenenie CE.ZA.AR udeľuje každoročne Slovenská komora architektov za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku, s cieľom podporiť svojich členov – architektov v prezentácii ich tvorby a zároveň priblížiť význam architektúry a umeleckú hodnotu zrealizovaných diel verejnosti. Na putovnej výstave sú prezentované prihlásené, nominované a ocenené diela Ceny za architektúru v súťaži Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2013.
Súťažná porota vybrala tri nominované diela, z ktorých po obhliadke boli v každej kategórii vybraté víťazné projekty.
Súťaže sa môžu zúčastniť členovia Slovenskej komory architektov a projekty musia byť realizované za posledné dva roky.

Víťazi CE.ZA.AR 2013
O víťazoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení Arch. Patrick Colombier (architekt, FR) – predseda poroty, Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, CZ), Michal Hvorecký (spisovateľ, SK), Ing. arch. Martin Jančok (architekt, SK), Mag. arch. Beny Meier (architekt, AT), Ing. Arch. MgA Osamu Okamura (architekt, CZ) a Ing. arch. Vladimír Vršanský (architekt, SK).
„Bronzový domček CE∙ZA∙AR-a“ – sošku akademického sochára Jána Hoffstädtera si tento rok prevzali architekti za tieto diela:

Exteriér:
Verejné priestranstvá Palárikovo

Autori: Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková, Eva Torišková

Rekonštrukcia a obnova budov:
Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu

Autori: Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková

Občianske a priemyselné budovy:
Administratívne centrum Reding Tower 2

Autor: Peter Vitko, Kornel Kobák

Bytové domy:
Bytový komplex Alfa Beta Gama

Autori: Peter Čavara, Peter Sány

Rodinné domy:
Rekreačná chata

Autori: Michal Mihaľák, Ján Kánocz

Interiér:
Byt v Nitre

Autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szőke

Cena verejnosti:
Košický hrad – revitalizácia na vrchu Hradová

Autori: Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan

www.ce-za-ar.sk