ČIERNA SKRINKA

24.09.2009 – 15.11.2009
kurátori: Marcel Benčík a Mira Sikorová – Putišová

Autori: Martin Melicherčík, Julo Nagy, Martin Mistrík, Robert Paršo, Peter Líška, Marcel Benčík, Juraj Blaško,Ondrej Gavalda, Ondrej Jób, Palo Bálik, Emil Drličiak, Branislav Matis, Juraj Balogh, Peter Nosál, Eva Brezinová, Róbert Szegeny

Pojem čierna skrinka je v bežnej komunikácii chápaný ako označenie zariadenia, pri ktorom sú všeobecne známe len vstupy a výstupy do/z neho, pričom jeho samotné fungovanie nevidíme. Čierna skrinka tak môže byť i metaforou vytvárania produktov v grafickom dizajne. Zväčša poznáme len ich výslednú podobu a proces ich vzniku nám zostáva neznámy. Paradoxne sú však veľmi ľahko dostupné ako médiá masového charakteru. No nie všetky majú šancu dospieť do svojej definitívnej funkčnej podoby určenej objednávateľom a vytvorenej grafickým dizajnérom. Zostávajú v polohe rozpracovaných, čiastočne finalizovaných alebo zmenených produktov stále uzavretých v pomyselnej „čiernej skrinke.“
Výstava s rovnomenným názvom prezentuje divákovi výber takýchto realizácií od vybraných slovenských grafických dizajnérov, ktoré však nikdy neboli realizované. Teraz sú zverejnené na tejto výstave a vytiahnuté z archívu oslovených slovenských autorov. Pridanou hodnotou výstavy sú textové príbehy ich vzniku a zdôvodnenia ich nerealizovania či zmeny. Výstava predstavuje projekty grafických dizajnérov, ktoré boli vytvorené pre široké spektrum zadávateľov a funkcií: vizuálne štýly, knižné projekty, ilustrácie, experimentálny dizajn, značky, všetko to, čo súvisí s vizuálnou komunikáciou. Čierna skrinka predstavuje rozličné podoby grafického dizajnu ako osobitú sféru vizuálneho umenia, ktorá zvyčajne nebýva prezentovaná v galériách tak často ako voľné výtvarné umenie.
Výstava Čierna skrinka je sprievodný projekt medzinárodného podujatia Trienále plagátu 2009, organizovaného Galériou Jána Koniarka v Trnave. Zriaďovateľom Považskej galérie umenia je Žilinský samosprávny kraj.