CZECHPOINT

25.10.2007 – 02.12.2007
Kurátorky výstavy: Tamara Moyzes, Zuzana Štefková
Spolupráca za PGU: Mira Putišová
Architekt výstavy: Radim Labuda

Partneri a sponzori výstavy:
České centrum, c2c kruh kurátorov a kritikov, ScArt o.s., hlavné mesto Praha, Ultraframe s.r.g., Emócia Gallery

Názov výstavy CZECHPOINT vychádza z anglického pojmu „check point“ – kontrolné stanovisko, ktorý sa v českom a slovenskom vedomí spája s politicky nepríjemnými hraničnými priechodmi, či už ide o rozdelenie východného a Západného Berlína alebo súčasné hranice medzi územím Izraela a Západným brehom. Táto výstava predstaví slovenských a českých umelcov, ktorí sa zaoberajú politickými témami v priamej konfrontácii s výberom tvorby ich kolegov z Poľska, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Moldavska, Mexika, Kazachstanu, Izraela, Palestíny, atď. V projekte svoje diela vystavia okrem iných Harun Farocki, Avi Mugrabi, Pavel Braila, Albert Heta, Michal Moravčík, David černý, Krištof Kintera, Diana Jun, Róza El-Hassan, Lilla Khoor, David Ter-Oganyan, Skupiny Pode Bal, Guma Guar, State of Sabotage, Social Impact a mnohí ďalší.
Projekt, ktorý bol prezentovaný v Prahe, Poznani, Budapešti a Dunajváros nadväzuje na výstavu POLITIK-UM/New Engagment usporiadaného centom pre súčasné umenie Praha v roku 2002. Kontroverzné situácie, ktoré sprevádzali otvorenie tejto výstavy poukázali na problematický vzťah, ktorý má časť slovenskej a českej verejnosti k temným stránkam vlastnej národnej histórie a súčasnosti, a oživili debatu o takých citlivých témach, akým je osud Sudetských Nemcov, problém utečencov, neznášanlivosť voči menšinám a podplatnosť verejných činiteľov. Výstava CZECHPOINT sa vracia ku problému tzv. angažovaného umenia s vedomím, že sa nedá dva krát vstúpiť do tej istej rieky. Svetová politická scéna sa v mnohom zmenila a táto skúsenosť sa prejavuje i v dielach mladých slovenských a českých umelcov. Aj napriek tomuto trendu, odrážajúcom napojenie miestnych umeleckých aktivít na globálnu politickú problematiku a rastúci záujem o reflexiu lokálnych sociálne – politických problémov, je umenie často vnímané ako nadčasové a preto aj dôrazne apolitické. Výstava CZECHPOINT sa pokúša tento pohľad zmeniť.
K výstave bude vydaný výpravný katalóg.

Vystavujúci umelci:
Česká sekcia:
DAVID ČERNÝ, JIŘÍ DAVID, JIŘÍ FRANTA, EVA JIŘIČKOVÁ & KATHRINA FIEGL, KRIŠTOF KINTERA, ANTONÍN KOPP, JAN KOTÍK, MILAN MIKULÁŠTÍK, PETR MOTYČKA, MILAN SALÁK, MICHAL ŠIML, JAN VLČEK, RICHARD WIESNER, MARTIN ZET, JESPER ALVAER & ISABELA GROSSEOVÁ
Slovenská sekcia:
RADOVAN ČEREVKA, VIKTOR FREŠO, MÁRIO CHROMÝ, RADIM LABUDA, MICHAL MORAVČÍK, MAROŠ ROVŇÁK, SLÁVA SOBOTOVIČOVÁ, RICHARD FAJNOR
Izraelská sekcia:
HAGAR GOREN, AVI MOGRABI, EFI & AMIR, MICHAL ROTSHILD, NITZAN DOMIDIANO, NEVET YITCHAK, SHLOMO YAFFE, JAN TICHÝ
Kazašská sekcia:
DIANA JUN, SAID ATABEKOV a ARYSTAN SHALBAEV
Mexická sekcia:
LORENA WOLFFER, ENRIGUE JEZIK, IVAN EDEZA
Moldavská sekcia:
PAVEL BRAILA, LILIA DRAGNEVA, VEACESLAV DRUTA, STEFAN RUSU, SERGEI TURCANU
A ďalší:
JESPER ALVAER /NOR/, RÓZA EL-HASSAN /HU/, HARUN FAROCKI /DE/, MANDY GEHRT /DE/, ALBERT HETA /Kosovo/, LILLA KHOOR /HU/ a WILL POTTER /GB/, RAFAŁ JAKUBOWICZ /PL/, SOCIAL IMPACT /AT/, ROBERT JELINEK /AT/, AVDEY TER-OGANYAN /RU/, DAVID TER-OGANYAN /RU/ MANAR ZUABI /Palestina/