Daniela Krajčová KREHKÉ VZŤAHY

Kurátor výstavy: Milan Mazúr
Vernisáž: štvrtok 29. októbra 2015 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 30. 10. – 29. 11. 2015

Daniela Krajčová KREHKÉ VZŤAHY

Daniela Krajčová (1955, Žilina) študovala v rokoch 1975 – 1981 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u Dezidera Castigloneho a Ivana Vychlopena. Venuje sa predovšetkým maľbe, kresbe a drobnej sochárskej tvorbe. Známe sú jej ilustrátorské výstupy a v poslednom období taktiež exteriérové monumentálne diela na fasádach budov. Žije a tvorí v Žiline-Trnovom.
Výstava v Považskej galérii umenia v Žiline zachytáva jej výtvarný prejav od osemdesiatych rokov až po najnovšie diela nesúce v sebe oslavu lásky, bolestí, stretnutí ale i rozporov a zmierení.
Z rannejších diel autorka predstavuje cyklus kresieb a sériu viacrozmerných malieb. Z neskoršieho obdobia výstavu dopĺňa kolekcia obrazov z cyklu kombinovaných techník až po komornú keramickú tvorbu. Čiastočnou rekapituláciou jej rozsiahleho mnohostranného diela tak vedie Krajčová dialóg s divákom už od počiatočných maliarsko-kresliarskych prejavov, keď sa vyjadrovala k najrôznejším životným situáciám, často vykazujúc spontánnosť s inklináciou k poetickej expresívnej a tvarovej preexponovanosti až k osobitým prejavom cyklu drobných keramických plastík. Tu dbá na vlastnú výpovednú hodnotu vyrozprávanú jazykom detskej lyrickej poetiky zvieracieho sveta na jednej strane a slobodný vyrozprávaný príbeh podporený často ironizujúcimi nadsázkami, ktorý nemá žiadne obmedzenia a ani žiadne pravidlá hry.
Daniela Krajčová vystavuje od polovice osemdesiatych rokov. Prvú samostatnú výstavu mala v Žiline v roku 1983 spolu s Milanom Krajčom. Výstavu si návštevníci môžu pozrieť do konca novembra 2015.