Dialógy s časom – žiaci ĽŠU v Žiline z ateliéru Zdena Horeckého

Dialógy s časom: 15.12. 2011 – 01.4.2012,
Vernisáž 15. decembra o 17.00
Výstava tvorby osobností slovenského výtvarného umenia (v minulosti žiakov ĽŠU v Žiline).
Kurátor: Mgr. Milan Mazúr

EKOPLAGÁT ´11

Výstava Dialógy s časom prezentuje tvorbu vybraných slovenských výtvarníčok a výtvarníkov – mnohí z nich sú dnes osobnosti slovenského výtvarného umenia, ktorých spája príslušnosť ku Ľudovej škole umenia v Žiline a jej pedagógovi – výtvarníkovi akad. mal. Zdenovi Horeckému. Výstava sa uskutočňuje v rámci programu prezentácie umenia autorov zo žilinského regiónu, pričom v mnohých prípadoch ide o výtvarníkov nadregionálneho dosahu.
Žilinská ĽŠU patrila k najstarším na Slovensku a vychovala celú generáciu výtvarníkov pod pedagogickým vedením akad. mal. Zdena Horeckého a riaditeľa školy Fera Behúňa. Výstava prezentuje výtvarníkov, fotografov a architektov, ktorí študovali v rokoch 1957 – 1976 na spomínanej ĽŠU: Z. Barčiaková, T. Jančeková, D. Krajčová, S. Herényiová-Belanová, A. Svetková , E. Šutek, D. Kállay, R. Brun, R. Sikora, P. Choma, L. Čarný, P. Muška, J. Sapara, J. Krakovský, R. Lendel, D. Bada, M. Slovák a ich pedagóga Zdena Horeckého.