Doprava 2006

kurátor: Miroslav Pfliegel
5.10.2006 – 12.11.2006

XV. bienále medzinárodného fotografického salónu pod patronátom Federation Internationale de L´art photographique (FIAP) sa koná ako bienále už 28 rokov. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1978. Postupne sa viac darilo organizovať nasledovné výstavy, najmä od času, keď patronát organizácie prevzal FIAP a bienále sa dostalo do povedomia domácich i zahraničných autorov. V roku 2004 sa DOPRAVY zúčastnilo 507 autorov zo 43 krajín sveta. Výstavnú kolekciu 240 fotografií videlo vyše 3500 ľudí a medzi ďalších 1000 ľudí sa dostali katalógy s kompletnou zreprodukovanou výstavnou kolekciou fotografií. V tomto roku pozostáva výstavná kolekcia z 220 fotografií od 126 autorov z 36 krajín sveta. Táto výstava už tradične prezentuje dopravu v celej svojej šírke. Výstavná kolekcia je veľmi zaujímavá a dáva možnosť návštevníkom pozrieť, ako sa na dopravu pozerajú v rôznych krajinách sveta a ako ju ponímajú zúčastnení fotografi. Garantom je FIAP, ZSF, minister dopravy SR, rektor Žilinskej univerzity. Túto akciu podporilo Ministerstvo dopravy, spojov a telekomunikácií SR, Ministerstvo kultúry SR, Konto Orange, a popri Považskej galérii umenia, Žilinskej univerzite aj iné organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii tohto podujatia.