DOPRAVA 2010

21.10. – 28.11.2010
Kurátor: Ing. Miroslav Pfliegel

DOPRAVA 2010

DOPRAVA 2010 – XVII. bienále Medzinárodného salónu poriadaného pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP.
Salón Doprava, ako ho už poznajú jeho tradiční návštevníci, zasahuje svojou tematikou celú dopravu v tom najširšom slova zmysle. Do súťaže sa prihlásilo 156 autorov z 30 krajín sveta a poslalo takmer 600 fotografií. Výstavná kolekcia, ktorú vybrala odborná porota pod vedením Willyho Suysa z Luxemburska tvorí 206 fotografií od 108 autorov.
Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pozýva návštevníkov na vernisáž tejto veľmi zaujímavej výstavy dňa 21. októbra 2010 o 17,00 hod. Výstava potrvá do 28. novembra 2010.
Medzinárodný salón DOPRAVA 2010 podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci Grantového systému MK SR pre rok 2010.