DOPRAVA VO FOTOGRAFII

Kurátori: M. Pfliegel, L. Benická
8. 10. – 10. 11. 2004

Bienále medzinárodného fotografického salónu sa koná pod záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP so sídlom v Luxemburgu a záštitu prijal aj Zväz slovenských fotografov, Ministerstvo dopravy spojov a telekomunikácií SR a Slovenská investičná a realitná spoločnosť, a.s. Žilina . Do súťaže zaslalo svoje fotografie 507 autorov zo 41 krajín – odborná medzinárodná porota hodnotila 1917 došlých fotografií. Pre výstavu vybrala 240 mimoriadne zaujímavých fotografií, ktoré pokrývajú všetky oblasti dopravy. Je možné si predstaviť, že z takého množstva fotografií by sa dali vybrať i tri výstavy a určite by kvalitou výrazne nezaostávali za vystavenou kolekciou. Organizátori však množstvo vystavených fotografií museli stanoviť na maximálnu hranicu 240, aby aj katalóg aj výstava boli zrealizovateľné. Minulý ročník bolo vystavených len 163 fotografií. Súťaže sa najviac zúčastnili autori z Vietnamu, Indie, Iránu, Číny i Slovenska.