Dorota Kenderová – AFTER 97

Kurátorka: Mira Putišová
22.05.2008 – 22.06.2008
Vernisáž 22.05.2008 o 17.00

Považská galéria umenia v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás pozýva na vernisáž výstavy výtvarníčky Doroty Kenderovej. Projekt mladej autorky, narodenej v roku 1981 v Ružomberku, absolventky štúdia na VŠVU v Bratislave v ateliéri Ilony Németh z roku 2007, laureátky ceny Essl Award z roku 2005, patrí do oblasti site – specific umenia, čiže realizácií vytvorených pre konkrétny (aj výstavný galerijný) priestor.
Posledné práce autorky, vrátane tých, ktoré vytvorila v posledných rokoch štúdia, prezrádzajú, že siaha najmä po médiách inštalácie a videa, no v poslednom období u nej do popredia vstupuje použitie svetla. V jej prípade však nejde o typickú, či klasickú svetelnú inštaláciu v zmysle využívania rozličných svetelných komponentov, ktorými by mohla kreovať daný priestor. Ultrafialové svetlo sa použitím D. Kenderovej stáva nástrojom na odhaľovanie histórie daného zvoleného priestoru – v tomto prípade malej výstavnej siene galérie. Na projekt – svetelný site – specific výtvarníčky je tak určite vhodné uplatniť metaforu, že ide o špecifickú podobu „archeológie“ daného miesta, keďže práve neónové ultrafialové svetlo dokáže odhaliť veľké množstvo minulých zásahov do sien výstavnej miestnosti, ktorej úlohou je prezentácia výtvarného umenia. Odkazuje ku tomu aj názov výstavy samotný – AFTER 97, je šifrou, v ktorej je zakódovaná minulosť výstavného priestoru – teda počet výstav, ktorý sa v nej doteraz uskutočnil.