DOTYKY VPLYVY INŠPIRÁCIE

Moderna zo zbierok Oravskej galérie v Dolnom Kubíne a Považskej galérie umenia v Žiline

19. 4. – 31. 5. 2012
Vernisáž 19. apríla o 17.00
Kurátori: PhDr. Eva Ľuptáková, Mgr. Milan Mazúr

DOTYKY VPLYVY INŠPIRÁCIE

Výstava Dotyky vplyvy inšpirácie v Považskej galérii umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) ponúka ojedinelú možnosť spoznať či pripomenúť si diela výtvarníkov, ktorých tvorba vytvorila podobu slovenského umenia moderny prvej polovice 20. storočia a mala výrazný vplyv aj na formovanie umenia v nasledovných desaťročiach. Popri iných predstavuje autorov ako: Ladislav Medňanský, Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Zolo Palugyay, Miloš Alexander Bazovský, Edmund Gwerk, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda ako klasikov moderny, ale aj Imricha Weinera Kráľa, Júliusa Jakobyho, Kolomana Sokola, Jána Želibského, Jána Mudrocha, Petera Matejku, Vincenta Hložníka ako pokračovateľov rozvíjania princípov moderny v období druhej svetovej vojny a tesne po nej.
Výstava je predovšetkým referenciou o dlhoročnom kontinuálnom a systematickom zbieraní diel moderného umenia uskutočňovaného Považskou galériu umenia v Žiline a Oravskou galériou v Dolnom Kubíne. Je historicky prvou spoločnou výstavou a prináša jedinečnú a vzácnu príležitosť nahliadnuť do zbierkových fondov oboch galérií, ktoré program zbierania diel slovenskej moderny vo vlastnom autentickom prostredí uskutočňujú nepretržite od svojho vzniku. Výstava predstavuje 36 autorov slovenskej moderny prvej polovice 20. storočia s dielami, z ktorých mnohé prekračujú hranice lokálnej či regionálnej príslušnosti. V tradičných žánroch ako portrét, zátišie krajinomaľba, mestský, civilný alebo vidiecky motív, prinášajú pohľad na to, ako moderné umenie na Slovensku reagovalo na súdobé západoeurópske avantgardné a modernistické umelecké prúdy.
Tvorba klasikov moderny sa súčasnosti hádam najviac spája s predstavou o podobe slovenského výtvarného umenia 20. storočia v radoch širokej verejnosti a jej povedomia o ňom. Zároveň je stále najviac cenenou i v oblasti zberateľstva a na aukciách. Projekt spoločnej výstavy galérií tak vychádza v ústrety najmä tým divákom, ktorí vo výtvarnom umení preferujú klasickú maľbu a princípy moderny. Okrem prezentácie výsledkov zberateľskej činnosti oboch inštitúcií v tejto sfére však snaha organizátorov výstavy nesleduje iba cieľ propagácie a popularizácie výtvarného umenia, ale upozorňuje aj na dôležitosť neustáleho pokračovania v zbieraní a budovaní galerijných fondov výtvarného umenia ako súčastí kultúrneho dedičstva. Vystavené diela pochádzajú zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline a Oravskej galérie v Dolnom Kubíne.