Dvadsať v Jednej, 20 krajov v 1 Taliansku,20 umelcov v 1 výstave, Pohľad zvonka

Návrh a realizácia projektu: IGAV – Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Taliansko
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí
Vernisáž: utorok 15. júla 2014 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: do 30. 8. 2014

Taliansko je krajinou s mimoriadne veľkým kultúrnym bohatstvom a možno konštatovať, že práve umenie je tým elementom, ktorý výrazne formuje jeho obraz v zahraničí. Predovšetkým slávne časy renesancie a umelci ako Botticelli, Michelangelo či Leonardo mu priniesli status svetového centra vysokej kultúry. Popri týchto velikánoch minulosti – i keď ich dielo je nepochybne nadčasové a stále aktuálne – však, bohužiaľ, často ustupuje do pozadia súčasné dianie. Pokiaľ ale máme záujem spoznať pravú tvár dnešného Talianska a neuspokojíme sa s reprodukciami najznámejších obrazov či sôch zakúpených v obchodoch so suvenírmi, musíme ísť hlbšie pod povrch. Veľkú výpovednú hodnotu v tomto zmysle majú diela súčasných umelcov, ktorí nemajú dôvod na to, aby si svoju domovinu idealizovali či ju nebodaj hanili. Ich cieľom je podať nám o nej svoje subjektívne, no o to autentickejšie svedectvá, nastoliť otázky a stimulovať reflexie.
Snaha prekonávať skresľujúce stereotypy viedla Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave k tomu, aby pozval na Slovensko naozaj pozoruhodnú výstavu súčasného talianskeho umenia, nesúcu názov Dvadsať v Jednej 20 krajov v 1 Taliansku, 20 umelcov v 1 výstave Pohľad zvonka. Výstava je kolektívna, obsahuje 20 diel (video, inštalácie, fotografie, kresby a plastiky) 20 mladých talianskych umelcov pochádzajúcich z 20 krajov Talianska a tematicky je zameraná na rôznorodosť zložitej talianskej národnej identity v kultúrnom, sociálnom a antropologickom kontexte tejto krajiny v globalizovanom svete. Výstava, ktorá vznikla na jar roku 2012 pod kurátorským vedením Martiny Corgnaty v Istituto Garuzzo per le Arti Visive – IGAV, Turín, je putovná a záštitu nad ňou prevzalo talianske Ministerstvo zahraničných vecí ako hlavný partner projektu, ako aj talianske Ministerstvo kultúry. Má za sebou niekoľko zastávok v Latinskej Amerike (Buenos Aires, Montevideo), úspešnú prezentáciu v Moskve a v Záhrebe a svoje putovanie po strednej a východnej Európe ukončí v Žiline.
Návštevníci Považskej galérie umenia v Žiline, kde sa výstava koná, budú tak od 16. júla do 30. augusta mať príležitosť si na základe priamej skúsenosti uvedomiť, že Taliansko, ako ani žiadnu inú krajinu, nie je možné si predstavovať ako homogénnu hmotu. To mu však neuberá na kráse, naopak, práve v tom spočíva jeho grande bellezza.

Výstava sa koná v rámci talianskeho festivalu na Slovensku Dolce vitaj a je ústredným podujatím semestra talianskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.