EKOPLAGÁT ´11

3.11. 2011 – 4.12.2011
Vernisáž 3.11.2011 o 15.30 hod.
Medzinárodné trienále plagátu s tematikou ochrany životného prostredia.
Kurátor: Mgr. Dana Doricová

EKOPLAGÁT ´11

Správa Národného parku Malá Fatra organizuje od roku 1978 medzinárodnú súťažnú prehliadku plagátov s problematikou ochrany prírody nazvanú EKOPLAGÁT. Poslaním prehliadky je predstaviť na medzinárodnej úrovni plagátovú tvorbu zameranú na ochranu prírody a životného prostredia s cieľom zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti. Toto podujatie má svoj kultúrny, spoločenský ale aj výchovný význam, smerujúci k pozdvihnutiu záujmu človeka o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi. EKOPLAGÁT sa stal jedinečným podujatím, ktoré si získalo medzinárodné uznanie a dokázalo udržať vysokú kvalitu.
Tento ročník je venovaný 40. výročiu Ramsarského dohovoru o mokradiach, ktorý ako jeden z prvých dohovorov upozornil na význam prírodných ekosystémov pre človeka. Koná sa v spolupráci a vďaka podpore Karpatskej iniciatívy pre mokrade. Na príprave tejto súťažnej prehliadky sa okrem Správy Národného parku Malá Fatra a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, podieľa aj Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Dvanáste medzinárodné trienále Ekoplagát´11 sa začalo pripravovať až v júli tohto roku v sťažených podmienkach. Do prehliadky sa aj napriek krátkosti času celkovo prihlásilo 73 autorov so 180 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky. 23 grafikov je z Iránu, z krajiny, v ktorej sa pred štyridsiatimi rokmi podpísal Ramsarský dohovor o mokradiach.
Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 126 plagátov od 62 autorov z 18 krajín. V tejto kolekcii je veľa nových mien a veľa mladých autorov. Ich záujem a tvorba svedčí to o tom, že problematika životného prostredia je stále aktuálna a z prác možno vidieť, že majú potrebu apelovať na skutočné zamyslenie sa k tomu, že príroda a prostredie v ktorom žijeme je v alarmujúcom stave.
Výstave tohto ročníka dominuje téma vody, ale veľa prác je zameraných aj na tému prírodných katastrof, klimatických zmien, ale aj súvisiacich sociálnych tém, teda globálnym a narastajúcim problémom v životnom prostredí.
Pred slávnostnou vernisážou dňa 3.11.2011 sa uskutoční tlačová beseda pre novinárov s členmi medzinárodnej poroty a usporiadateľmi podujatia. Zároveň bude spustené internetové hlasovanie o „naj plagát“ verejnosti na webe Správy NP Malá Fatra www.npmalafatra.sk a v Považskej galérii umenia sa uskutoční počas výstavy hlasovanie prostredníctvom anketových lístkov. Hlasovanie sa uskutoční do 4.12.2011.

 

Udelené ceny:

Grand Prix – KLEMENCOV Ilja , Litva za plagát: They Can Disappear, 2009

1.cena – SAEEDI Mehdi, Irán za plagát: Be Kind to All Animals, 2011

2. cena – HAŠČÁK Andrej, Slovensko za plagát: Stop Deforestation, 2010

3. cena – CHEN Fang, USA za plagát: Happy New Year of the Tiger?, 2010

Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade – URBAŃCZYK Marcin, Poľsko za plagát: Peace for Environment, 2011

Čestné uznanie poroty ( Honourable Mention):
KORKUĆ Wojciech, Poľsko za plagát: Save Nature, 2010
SHIH Ling-Hung, Sophia, Taiwan za plagát: The Harmony between Human and Nature – Sole are our roots, 2010