EKOPLAGÁT 2005

kurátor: Dana Doricová
13. 10. 2005 – 27. 11. 2005

EKOPLAGÁT´05, medzinárodná súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia sa v tomto roku uskutočňuje po desiaty raz. Pripomína si teda svoje významné jubileum. Na otvorení trienále 13. októbra o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline budú vyhlásení aj ocenení autori, ktorých diela vyberie medzinárodná porota.
Po prvý raz sa uskutočnila na pôde Považskej galérie umenia už v roku 1978 ešte ako nesúťažná medzinárodná výstava Ekoplagát. Spoločne ju pripravili vtedajšia Správa Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra (dnes už národný park) a galéria. Gestorom podujatia sa postupne stalo Ministerstvo kultúry a dnes je to Ministerstvo životného prostredia SR.
Pri 10. ročníku Ekoplagátu sa popri dvoch hlavných usporiadateľoch stala jeho spoluusporiadateľom nadácia Design Slovakia, Bratislava.
Akcia, ktorá vyklíčila z entuziazmu spočiatku len niekoľkých ľudí, postupne prerástla na pravidelné medzinárodné súťažné trienále, ktoré si získalo svoje postavenie.
Nositeľmi Hlavných cien jednotlivých trienále sa stali také významné osobnosti svetového plagátu ako sú Friedensreich Hundertwasser z Rakúska (1984), Tsutomu So (1987 a 1990), Shigeo Fukuda (1993) a Hideo (Pedro) Yamashita (1996) z Japonska, Kari Pippo z Fínska (1999) a Wei Jin z Číny (2002).
Tohoročné podujatie tvoria v značnej miere osobné výpovede autorského plagátu umelcov, ktorí už mnohé roky výtvarne a hlavne ľudsky uvažujú o tomto ich trvalom postoji k životu. Ale pribudlo k nim aj veľa mladších s ich novými pohľadmi. „Mapu sveta“ Ekoplagátu rozšírili ďalšie krajiny.
Súbor tvorí 111 plagátov od 61 autorov, organizácií a autorských zoskupení z 23 krajín sveta, medzi ktorými je rada svetovo známych mien. Napriek tomu, že na prípravu tohto ročníka bolo časovo skrátené obdobie, oboslali ho svojimi prácami. Táto ich aktivita upevnila presvedčenie, že podujatie má aj po 27 rokoch zmysel, ktorí cítia aj oni.
Pôsobenie myšlienok a zámerov podujatia trienále Ekoplagát je pri jeho 10. ročníku posilnené a rozšírené sprievodnými akciami – výstavami prác umelcov (Peter Felder z Rakúska, poriada Design Slovakia spolu s Rakúskym kultúrnym fórom v Bratislave, študentov (návrhy plagátov s ekologickou témou z oddelenia propagačnej grafiky Školy úžitkového umenia J. Vidru v Bratislave) i prác detí (Ekoplagátik), premietaním filmov s ekologickou tematikou, anketou diváka a diskusným fórom ekológov, výtvarníkov a verejnosti na tému Ekológia v živote každodennom a našom, poriadanom v spolupráci s nadáciou Truc sphérique v Žiline.