Ekoplagát 2008 (Medzinárodné trienále plagátu s tematikou ochrany životného prostredia)

02.10.2008 – 16.11.2008, Považská galéria umenia v Žiline oznamuje návštevníkom galérie predĺženie termínu trvania výstavy Ekoplagát ´08 do 23.11.2008.
Kurátorka: Dana Doricová

Pred tridsiatimi rokmi sa v Žiline uskutočnila prvá výstava vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia pod názvom Ekoplagát, ktorú pripravila vtedajšia Správa Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra. V trojročných cykloch ju naďalej pripravuje Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline, Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny a v tomto roku pribudla aj Slovenská pošta, a.s. Gestorom výstavy je Ministerstvo životného prostredia SR.
Tohtoročné 11. trienále Ekoplagát 08 potrvá od 2. októbra do 16. novembra 2008 v Považskej galérii umenia v Žiline. Do súťažnej prehliadky vybrala výberová porota 99 plagátov od 47 autorov z 13 krajín sveta. Medzinárodná porota udelí hlavnú cenu, prvú až tretiu cenu, čestné uznanie a jeden plagát získa Cenu primátora mesta Žilina.
Okrem súťažnej prehliadky budú súčasťou trienále Ekoplagát 08 aj sprievodné akcie – pofestivalová prehliadka víťazných filmov na Envirofilme 2008, autorská výstava víťaza Grand Prix Ekoplagát 05 Sébastiena Courtoisa, súťažná prehliadka detských prác Ekoplagátik v Krajskej knižnici v Žiline, tvorivé dielne počas výstavy, beseda so študentmi a umelcami na tému Ekológia v živote našom a každodennom a Plagát verejnosti, ktorý vyberú návštevníci výstavy.
Výstava je určená nielen pre študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Je významnou aktivitou Štátnej ochrany prírody s kultúrnym, spoločenským i výchovným poslaním smerujúcim k ekologickému mysleniu, k zvýšeniu záujmu ľudí o svoje životné prostredie a o zachovanie rozmanitosti foriem života na Zemi.

Mgr. Anna Lovritšová, Správa Národného parku Malá Fatra