EVA TKÁČIKOVÁ – SECOND HAND

31. 7. 2003 – 31. 8. 2003
kurátor: Mira Putišová

V malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline prezentovala svoju tvorbu mladá grafička pochádzajúca zo Žiliny, Eva Tkáčiková. Jej aktuálne práce sú reakciou na pozíciu výtvarníka v kultúrno – spoločenskej štruktúre, ktorej je ako tvorca umenia automaticky súčasťou, a to konkrétne v schémach: autor – publikum, a z nej vychádzajúcej, a pre ňu prioritnej: jeho tvorba – záujem publika.
Eva Tkáčiková obracia pozornosť najmä na problém „ceny“ umeleckého diela a s tým súvisiaceho dopytu publika po ňom. „Cena“ (napríklad predajná suma diela, vyčíslená v akejkoľvek mene) totiž nie je synonymom jeho skutočnej hodnoty, pričom je spravidla, no paradoxne, takto vnímaná, a tak sa stáva jej všeobecným meradlom. Autorka priamo do svojich grafik aplikuje presvedčivý jazyk reklamných letákov, ktoré sú každodenne prítomné v poštových schránkach, či v hypermarketoch a informujú o zľavách a akciách. Svoje práce tak ironicky stavia do polohy bežného konzumného produktu, ktorého cena určuje jeho predajnosť. Second (art) hand Evy Tkáčikovej je tak možné vnímať aj ako osobné stanovisko mladej etablujúcej sa autorky, ktoré je formou radikálnej reakcie na dnes prakticky minimálnu možnosť živiť sa výlučne vlastnou tvorbou, nie poplatnou stále existujúcemu dopytu po priemernosti.