Ferdinand HLOŽNÍK, Maľba

kurátor: Milan Mazúr
12.07.2007 – 09.09.2007

Ferdinand Hložník (1921-2006) významný slovenský maliar sa narodil vo Svederníku. V rokoch 1942 – 1946 študoval na oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u profesorov Jána Mudrocha, Gustáva Mallého, Dezidera Millyho a Maximiliána Schurmanna. Na konci 40. a začiatkom 50. rokov sa venuje pedagogickej činnosti ako profesor kreslenia na gymnáziu v Jure a neskôr na reálnom gymnáziu v Bratislave a systematicky sa začína zaujímať o ilustráciu. Ilustruje učebnice, knihy a pedagogické pomôcky.
Vo svojej maliarskej tvorbe v 60. rokoch sa často vracia do svojho rodiska na svedernícke polia a pastviny, okolie Váhu, ale i na Oravu a Kysuce. Spoločne s bratom Vincentom Hložníkom (1919-1997) často absolvuje kresliarske cesty po Slovensku, ktoré sú zakončené ich spoločnými výstavami. Doménou jeho umeleckej činnosti boli krajinomaľby, za ktoré získal v roku 1967 Cenu Cypriána Majerníka.
V Považskej galérii umenia komisár výstavy Milan Mazúr predstavuje kolekciu 23 olejomalieb z obdobia konca 90. rokov, ktoré doposiaľ neboli vystavené na žiadnej výstave a v žiadnej galérii. V posledných olejomaľbách nadväzuje na overenú tvorbu expresívnej štylizácie predmetov farebne usporiadaných plôch, ktoré akoby navádzali dej obrazu do surreálnej polohy. Maľby z tohto obdobia spájajú v sebe figurálnu a fantazijnú inšpiráciu, v ktorej sa objavujú často osoby alebo veci jemu blízke.
Ferdinand Hložník samostatne vystavoval od roku 1962 výberom z tvorby v Plzni a na spoločných výstavách od roku 1946 so Spolkom C. Majerníka. V roku 1965 vystavoval na Bienále v Sao Paolo, v Neapoli, Ríme a o rok neskôr v Mexiku, Švédsku a Taliansku. Neskôr až do 90 rokov sa Ferdinand Hložník pravidelne zúčastňoval kolektívnych výstav. V Považskej galérii umenia vystavoval naposledy v roku 1988.