Fragmenty spomienok v textilnej tvorbe Gabriely Verešovej

kurátor: Milan Mazúr
27. 10. 2005 – 27. 11. 2005

Na výstave sú prezentované netkané textílie – arttexy. Arttex je umelecká tapiséria realizovaná spôsobom netkanej textílie. Základným materiálom je čistá vlna (rúno), ktorá je spracovaná v širokej škále farebných odtieňov. Dielo vzniká podľa vlastného návrhu ukladaním farebného rúna na podkladovú látku. Chumáčiky vlny sa vlastnou zručnosťou a tvorivou invenciou strihajú, miešajú, prepletajú a spájajú do rôznych tvarov a kompozícií, ktoré možno ozvláštniť i inými tenkými textilnými tkaninami či vlnenými priadzami.
Takto vzniknuté obrazce sa postupne zažehľujú pod navlhnutým papierom. Pred záverečnou fixáciou textilným strojom sa pristehujú dôležité detaily k podkladovej látke, aby dielo bolo stabilné. Finalizáciou je fixácia pomocou textilného stroja k podkladovej látke.
Verešová si vytvorila vlastnú filozofiu, estetiku a technológiu arttexu. Expresívny tvorivý základ, temperament a zmysel pre výtvarný experiment, ako i výnimočný cit a schopnosť naplno pochopiť moderný životný štýl a jemu zodpovedajúce estetické prostredie, takto by sme mohli charakterizovať a predstaviť dielo považskobystrickej úžitkovej výtvarníčky Gabriely Verešovej (1957).
Autorka sa v Žiline predstavuje svojou samostatnou tvorbou po prvý krát. Je členkou Umeleckej besedy Slovenska a Klubu textilných výtvarníkov ARTTEXv Bratislave, s ktorými vystavuje na spoločných výstavách doma i v zahraničí.