FRANTIŠEK HŰBEL / VINCENT HLOŽNÍK (UČITEĽ A ŽIAK)

Vernisáž: štvrtok 28. novembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 28. 11. 2013 – 4. 5. 2014
Kurátori výstavy: Milan Mazúr, Zuzana Sýkorová

Výstava kresieb, malieb a ilustrácií Františka Hübela inštalovaná v stálej expozícii diel Vincenta Hložníka v PGU v Žiline, konfrontuje tvorbu dvoch ústredných postáv dvoch generácií slovenskej ilustrácie druhej polovice 20. storočia, ktoré sa ocitli vo vzťahu rešpektovaného pedagóga (Vincent Hložník) a obľúbeného žiaka (František Fübel).
František Hübel sa narodil roku 1934 v Krásne nad Kysucou, zomrel v Bratislave. V rokoch 1953 – 1959 absolvoval štúdium v grafickom oddelení VŠVU v Bratislave u prof. Vincenta Hložníka. Po ukončení štúdia pracoval v období od 1962 do 1968 ako výtvarný redaktor vydavateľstva Mladé letá, neskôr pôsobil v slobodnom povolaní. Počas života vystavoval s tvorivou skupinou Život, zúčastňoval sa na výstavách slovenskej ilustračnej tvorby doma i v zahraničí. Za ilustrátorskú tvorbu získal viacero ocenení. Jeho maliarske dielo bolo pre verejnosť objavené až po jeho predčasnej smrti.
Venoval sa ilustrácii, grafike, voľnej kresbe, maľbe a monumentálnej tvorbe. Jeho bohatá, rôznorodá výtvarná činnosť prešla viacerými vývinovými etapami. Od realizmu spojeného s výrazným zmyslom pre epickosť, ktorý bol charakteristický najmä pre počiatočnú ilustrátorskú tvorbu, prešiel najmä v médiu kresby a maľby postupným zjednodušením foriem i námetov k čistej geometrickej abstrakcii s vyhranenou farebnosťou. Výber diel v skratke pripomína grafickú a ilustrátorskú tvorbu autora, ťažiskom výstavy je súbor kresieb a malieb, na ktorom sú viditeľné súvislosti, čitateľný vývoj a postupné zmeny autorovho myslenia v priebehu kľúčových posledných rokov jeho tvorby.
Vincent Hložník, maliar, grafik, kresliar, ilustrátor, pedagóg sa narodil v roku 1919 vo Svederníku, zomrel v roku 1997 v Bratislave. Po návrate zo štúdií na VŠUP v Prahe pracuje, žije a tvorí vo Svederníku, Martine a Žiline. V roku 1952 odchádza do Bratislavy, kde pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení ako profesor, vedúci oddelenia voľnej grafiky a ilustrácie. V rokoch 1959 – 1963 bol zároveň rektorom tejto školy. Počas svojho pôsobenia na škole vychoval desiatky grafikov a položil základy “Slovenskej grafickej školy“. Jedným z jeho študentov bol i František Hübel, s ktorým mal Vincent Hložník mimoriadne vzťahy najmä pri spoločnej ilustrátorskej tvorbe, z ktorých diel zaznieva pokora obidvoch autorov pred obyčajnou prostotou, pred veľkosťou myslenia človeka a zároveň nevyspytateľnou zložitosťou jeho osudu Vincent Hložník svojou pedagogickou činnosťou, ale i rozsiahlou grafickou, maliarskou tvorbou patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia.
Výstava sa realizuje v spolupráci s Kysuckou galériou v Oščadnici. Vystavené diela pochádzajú zo zbierkového a dokumentačného fondu Kysuckej galérie, zbierky autorovej rodiny a zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline.
Výstava sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Milana Maďariča.