Frejm baj frejm

Kurátor výstavy: Daniela Krajčová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, Nová synagóga v Žiline / Kunsthalle Žilina (v rekonštrukcii)
Vernisáž: štvrtok 28. júna 2012 o 17.00 hod (v PGU), o 18.00 hod (V Novej synagóge)
Trvanie výstavy: 28. 6. do 15.7.2012 v PGU, do 1.7.2012 v Novej synagóge

Frejm baj frejm

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) pripravila výstavu Frejm baj frejm, ktorej vernisáž je vo štvrtok 28. júna 2012 o 17.00. Predstavuje diela sedemnástich výtvarných umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Mexika, ktorí vo svojej tvorbe využívajú médium animácie. Je paralelnou prezentáciou popri animovaných filmoch predstavených v rámci medzinárodného festivalu animovanej tvorby Fest Anča, a prináša možnosť porovnať odlišnosti v prístupoch filmového a výtvarného umenia pri používaní animácie. Pre výtvarných umelcov je používanie animácie zaujímavé najmä z hľadiska možnosti uplatnenia analytických prístupov, v ktorých zohľadňujú jej vlastnosti, napríklad časovú náročnosť pri výrobe, rukodieľnosť, možnosť privlastnenia si výtvarného štýlu z určitého obdobia dejín umenia či mimo umeleckého vizuálneho jazyka. Výtvarná animácia s divákom komunikuje aj prostredníctvom jej inštalovania v priestore – jej lineárnosť môže byť narušená viackanálovou projekciou, či experimentovaním s naráciou. Animácia ďalej môže byť použitá aj ako súčasť inštalácie, no nahradiť ju môžu aj iné média, ktoré využívajú používajúce podobné postupy, napríklad séria kresieb s pravidelnou časovou zmenou.
Výstava Frej baj frejm prezentuje aj interaktívne diela, ktoré bude divák ovládať a definovať tak ich časovo-priestorové vzťahy. Charakteristiky animácie ako výtvarného média podčiarkne aj rozdielnosť prostredí, kde bude prezentovaná. Návštevník tak bude mať možnosť vnímať diela v dvoch tipoch výstavných priestorov, v klasickom galerijnom tzv. „bielokockovom“ a v špecifickom, napoly zrekonštruovanom, priestore Novej synagógy s jedinečnou atmosférou a kultúrno-historickým odkazom. Tu sa vernisáž uskutoční o 18.00 hod. Kurátorkou výstavy Frejm baj frejm je Daniela Krajčová. V Považskej galérii umenia bude výstava prístupná do 15.7. a v Novej synagóge do 1. 7. 2012.

Vystavujúci umelci: Tomáš Bujňák, Katarína Caková, Carlos Carmona Medina,
Filip Cenek & Tereza Sochorová, Lucia Černeková & Peter Luha, Oto Hudec, Kveta Kazmuková, Daniela Krajčová, David Možný, Ján Pfeiffer, Mikuláš Podprocký, Pavel Ryška, Veronika Schubert, Matej Smetana, Eszter Szabó, Martin Tomori, Tamás Waliczky