Generácia 909, 76 – Druhá vlna slovenskej moderny

predbežný termín: 6. 5. – 22. 8. 2021
kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
spolupráca za Slovenskú národnú galériu: Alexandra Kusá, Alexandra Homoľová

Výstavu organizuje Považská galéria umenia v Žiline spolu so Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Je reinštaláciou výstavy konanej v Slovenskej národnej galérii a predstaví diela – maľby, grafiky, kresby, plastiky zo zbierok SNG, doplnené však dielami zo zbierok Považskej galérie umenia v Žiline. Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík (historik umenia, riaditeľ Slovenskej národnej galérie) a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 - Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“; a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Divák sa stretne so známymi prácami Cypriána Majerníka, Jána Mudrocha, Jozefa Kostku či Eugena Nevana, ale aj ďalších umelcov zo zbierky SNG v Bratislave: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, Bedrich Hoffstädter, František Kudláč, Július Lőrincz, Peter Matejka, Dezider Milly, Július Nemčík, Andrej Nemeš, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.