GENERAČNÉ SPOJENIA

25. 6. - 1. 8. 2004
Kurátori: Mira Putišová, Roman Popelár

Výstava tvorby osobností slovenského súčasného sochárstva

Projekt Generačné spojenia prezentuje tvorbu najvýznamnejších sochárov pôsobiacich na Slovensku, ktorých spája štúdium alebo pedagogické pôsobenie na Katedre Socha/Objekt/Inštalácia VŠVU v Bratislave. Je zároveň sondou do aktuálneho výtvarného diania v médiu sochy za posledných 15 rokov. Výber konkrétnych autorov do výstavy podmienili najmä ich nové autorské interpretácie a rôzne nové podoby posunov v médiu sochy oproti jej „klasickému“ chápaniu v minulosti.
Koncepcia výstavy je postavená na ponúknutí širokospektrálneho pohľadu na sochu ako takú, od jej klasickej interpretácie, až po súčasné formy presahujúce až do umenia inštalácie a videoumenia. Výstava ponúkne viacero pohľadov na umenie sochy a žánre s ňou súvisiace: objekt, environment, svetelný či kinetický objekt atď. Sumár autorov a ich prezentovaných predstavuje tri voľne sa prelínajúce roviny: osobnosti Katedry SOI – pedagógovia, ktorí súčasnú podobu katedry formovali od roku 1989, ich absolventi, ktorí v súčasnosti patria k už etablovaným slovenským výtvarníkom a niektorí z nich pôsobia ako pedagógovia na Katedre SOI v súčasnosti, prípadne na iných vysokých školách a výrazne prispeli do nového sochárskeho umenia a zároveň najúspešnejší absolventi školy. Pendantom projektu je prezentácia pedagógov TU v Košiciach - Katedry výtvarných umení a intermédií, Ateliéru 3D slobodnej kreativity, vedenej J. Bartuszom, ktorý je jej zakladateľom.
Na výstave sa svojimi prácami prezentuje 25 autorov a niektorí z nich už dlhšiu dobu pôsobia mimo Slovenska. Okrem iných budú svoju tvorbu predstavia: Jozef Jankovič, Ján Höffstadter, Juraj Bartusz, Juraj Meliš, Anton Čierny, Igor Valuška, Dušan Zahoranský, Michal Moravčík, Eva Masaryková, Marek Kvetan. Projekt je jedinečnou udalosťou, ktorá ponúka možnosť vidieť tvorbu aktívne pôsobiacich výtvarníkov - sochárov sústredenú v jednom konkrétnom časopriestore.