GRUPA uhorsko- slovenských maliarov (100. výročie prvej výstavy Grupy v Žiline)

5. 6. – 13. 7. 2003
kurátori: Milan Mazúr, Mira Putišová

100. výročie prvej výstavy Grupy uhorsko – slovenských maliarov v Žiline.

V Žiline sa 1. augusta 1903 uskutočnila Výstava uhorsko – slovenských maliarov, na ktorej sa zúčastnili maliari: Tomáš Andraškovič, Jaroslav Augusta, Karol Miloslav Lehotský, Gustáv Mallý, Gustáv Adolf Oberndorf a Emil Pacovský. Bola v tom období ojedinelým vystúpením pronárodne orientovaných slovenských výtvarníkov. V priebehu niekoľkých dní vznikla Grupa uhorsko – slovenských maliarov, ktorej zakladajúcimi členmi sa stali: E. Pacovský, J. Augusta a G. Mallý. Aj napriek podpore hlasistického hnutia a prítomnosti žilinského profesora kreslenia G. A. Oberndorfa, bola výstava neskôr označená ako panslávna a z tohto dôvodu predčasne ukončená.
Grupa uhorsko – slovenských maliarov v roku 1903 rozbehla svoju výstavnú činnosť, bohužiaľ však už nie na Slovensku, ale v tesnej blízkosti na Morave: v Ostrave, Přerove, Uherskom Hradišti, Prostějove, Kroměříži, Kyjove, Olomouci, Hodoníne, Opave, Hraniciach a Luhačoviciach. Jej výstavné aktivity ako aj činnosť Grupy zanikli v roku 1907. Zo jej stálych členov po jej zániku výlučne venovali maliarstvu len Augusta a Mallý, ten neskôr založil Súkromnú umeleckú školu, kde pedagogicky pôsobil, Augusta tvoril najmä na Liptove. Pacovský sa začal vo väčšej miere venovať publicistike, bol činný vo vydavateľstve Verakoin a napísal niekoľko štúdií o výtvarnom umení. V čase pôsobenia Grupy sa jej členovia venovali žánrovému maliarstvu, portrétom a krajinomaľbe. Inšpiráciu hľadali najmä vo svete slovenského vidieka, zachytávali každodenný život jeho obyvateľov. Na výstave v PGU budú prezentované obrazy z obdobia existencie Grupy a súčasne diela Mallého a Augustu z obdobia 20. a 30. rokov 20. storočia, keď bol ich prejav najviac vyprofilovaný.