Igor Cvacho – Labyrint života

2.6. – 3.7.2011
Vernisáž 2.6.2011 o 17.00

Žilinčan Igor Cvacho vystavuje v PGU
Igor Cvacho – Labyrint života

Vo štvrtok 2. júna 2011 o 17,00 hod. sa uskutoční vo výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) vernisáž výstavy Igora Cvachu – Labyrint života.
Maliar, grafik, knižný ilustrátor a graficky dizajnér Igor Cvacho sa narodil 17.10.1961 v Žiline. V rokoch 1980 – 1985 študoval na SVŠT v Bratislave, 1986 – 1987 absolvoval doplnkové štúdium grafiky u D. Stopiaka a I. Rumanského na VŠVU v Bratislave. V rokoch 1988 – 1989 bol zamestnaný na Útvare hlavného architekta mesta Žiliny. Od roku 1989 sa venuje výtvarnému umeniu v slobodnom povolaní. Od roku 1990 pracuje v Združení grafikov Slovenska, je členom výtvarnej skupiny Cont Art a členom Umeleckej besedy Slovenska.
V kurátorskej koncepcii Milana Mazúra sa Igor Cvacho predstaví najmä súčasnou voľnou tvorbou, ktorá prešla od komorného výtvarného vyjadrenia v grafických technikách ako sú mezzotinta a lept až k monumentálnym kompozíciám, ako je veľkoplošná digitálna tlač. Najnovšie v diele využíva i animáciu a spolu so svetelno-kaleidoskopickým výstupom ju začleňuje v kontexte významu javu a náhody do metodickej stavby obsahového celku obrazu.
Vo svojej čiastočnej retrospektíve predstaví Igor Cvacho aj svoju maľbu, ktorá je postavená na pestrofarebných kompozíciách z geometricky zjednodušených symbolov a znakov. V maľbe je cítiť autorove uvoľnenie. Dynamické a gestické akrylové plátna pôsobia na diváka veľmi pozitívne. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa dlhodobo venuje aj grafickému dizajnu, vydáva knižné bibliofílie a umelecké publikácie v originálnych limitujúcich sériách.
Igor Cvacho sa aktívne zúčastňuje medzinárodných projektov, ako sú výstavy, tvorivé pobyty a sympóziá. Z posledných treba spomenúť: 2005 v Turecku v Urle, 2006 v Ostrave a Varne v Bulharsku, 2007 v Koszaline v Poľsku a v rokoch 2008 a 2009 v Talianskom meste Biella. Za svoju tvorbu bol viackrát ocenený. V roku 1994 to bola 1. cena za grafiku – Bienále umenia Vox Humana v Ostrave, v rokoch 2005 a 2009 Cena Ministerstva kultúry SR Najkrajšia kniha Slovenska, v roku 2009 Nominačná cena na Medzinárodnej súťaži Ex libris v čínskom Šanghaji a o rok neskôr to bolo Čestné uznanie na Medzinárodnej súťaži Ex libris v čínskom Pekingu.
Igor Cvacho je známy i ako pesničkár a hudobník a vyšli mu dve hudobné CD. V roku 2006 Na ceste a v roku 2010 Modré dni. Samostatne vystavuje od roku 2000 na Slovensku i v zahraničí. Výstava Igor Cvacho – Labyrint života potrvá do 3.7.2011.