IGOR GROSSMAN

26.11.2009 – 31.01.2010
Vernisáž: 26.11.2009 o 17.00 hod
Kurátor: Milan Mazúr

Výstava predstavuje výber z fotografií z celoživotnej tvorby autora. Venoval sa dokumentárnej fotografii, portrétnym fotografiám osobností z oblasti umenia a kultúry a veľkú pozornosť sústredil aj na zachytávanie slovenského vidieka a krajiny.
Igor Ggrossmann sa narodil v roku 1924 v Žiline. Do roku 1966 pôsobil ako lekárnik v Rajci a Žiline. Fotografovať začal na začiatku 50. rokov, pričom v tomto období ako aj v nasledovnej dekáde sa venoval najmä zachytávaniu slovenskej dediny. Spôsob práce i charakter snímok mali veľmi blízko ku čiernobielym umeleckým dokumentom nestora slovenskej fotografie Martina Martinčeka, no súčasne po svojej vizuálnej stránke – i keď v médiu fotografie, prezentovali snahu o oživenie moderného slovenského výtvarného umenia v čase nastupujúceho socialistického realizmu v 50. rokoch. Od polovice 60. rokov sa začal zaoberať aj reklamnou a priemyselnou fotografiou. V 60. rokoch vznikol jeho najdôležitejší cyklus dokumentárnej fotografie – Prváci. Na prelome 60. a 70. rokov autor navštívil Francúzsko, Taliansko, Rumunsko a Arménsko a výsledkom jeho pobytov boli fotografické cykly. Už na konci 50. rokov sa začal venovať i výtvarnej fotografii, a v tejto línii pokračoval cyklom O dreve (z polovice 60. rokov) a séria fotografií Metamorfózy skla (z 80. rokov), vydaná i knižne. Od roku 1969 autor žije v Bratislave, ale kontakt s rodiskom a miestom predošlého pôsobenia neprerušil. Ako profesionálny fotograf spolupracoval s vydavateľstvami časopisov a týždenníkov. V roku 1977 začal pracovať ako voľný fotograf a najmä v 80. rokoch sa venoval vytváraniu fotografických portrétov osobností slovenskej kultúry a v súvislosti s týmto zameraním vznikla aj séria fotografií zachytávajúcich predstaviteľov a vystúpenia Žilinského štátneho orchestra. Od 90. rokov sa začal venovať aj farebnej fotografii.
Výstava Igora Grossmanna, otváraná v mesiaci autorových 85. narodenín, prinesie záber na jeho celoživotnú tvorbu prostredníctvom fotografií zachytávajúcich slovenský vidiek, osobnosti kultúry, metamorfózy krajiny v procese jej industrializácie, a ďalších dokumentárnych a výtvarných fotografií. Súčasťou vernisáže bude predstavenie publikácie s dielami autora Okamihy návraty.