IN(TER)MEDIA(S)RES – výročná výstava pri príležitosti 30. výročia

kurátorka: Mira Putišová

23.11.2006 – 26.1.2007

Považská galéria umenia v Žiline Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy IN(TER)MEDIA(S)RES pri príležitosti 30. výročia vzniku. Predstaví na nej diela významných predstaviteľov umenia 2. polovice 20. storočia a najmä 90. rokov, ako aj veľkú časť svojej unikátnej zbierky intermediálneho umenia, ktorá je ojedinelou v rámci Slovenska.
História Považskej galérie umenia (PGU) je už pomerne bohatá. Začala sa písať 1. marca 1976, keď sa galéria odčlenila od Považského múzea. Počas svojej doterajšej existencie patrila PGU pod viacerých zriaďovateľov a v súčasnosti je ním Žilinský samosprávny kraj. V 70. a 80. rokoch boli jej najvýznamnejšími výstavami Celo-slovenské prehliadky kresby – ojedinelé podujatia, prinášajúce aj tvorbu umelcov neoficiálnej scény. Od roku 1990 sa výstavná činnosť galérie zamerala na umenie vychádzajúce z kvalitného celoslovenského formátu. V 90. rokoch 20. storočia sa dôležitou súčasťou tvorby zbierok stalo zbieranie diel postkonceptuálneho umenia, a tak sa postupne vytvorila unikátna zbierka intermédií. Patria do nej diela, ktoré vzhľadom na ich charakter nie je možné označiť ako klasické. Ide o širokú škálu výtvarných realizácií, zahŕňajúcu objekty, inštalácie, videoinštalácie, videá a zároveň všetky diela, ktoré presahujú do viacerých výtvarných žánrov. Výsledkom tejto pätnásťročnej činnosti je kolekcia so síce neveľkým počtom 37 diel, avšak vzhľadom na jej charakter a tvorcov, primerane dokumentujúca umenie 90. rokov, pričom galérie v jej budovaní pokračuje i v súčasnosti. Sú v nej zastúpené diela od osobností výtvarného umenia ako Juraj Bartusz, Jana Želibská, Peter Rónai, Karol Pichler, Ilona Németh, Alex Mlynárčik, Július Koller, Anton Čierny, Pavlína Fichta Čierna, Laco Teren, Peter Meluzin, Roman Ondák, Boris Ondreička, Denisa Lehocká, a ďalších, pričom mnohí z nich sú už dlho známi i na zahraničnej výtvarnej scéne.
Galéria sa rozhodla sprístupniť široký výber diel menovaných autorov z tejto kolekcie na svojej výročnej výstave s príznačným názvom IN(TER)MEDIA(S)RES, nie však bez nadväznosti na aktuálne výtvarné umenie. Autori, ktorých diela sa v zbierke intermédií nachádzajú, budú na výstave prezentovať aj svoje práce so vznikom po roku 2000. Vznikne tak zaujímavé prepojenie medzi dvoma obdobiami tvorby autorov, ktoré delí symbolických desať rokov. A keďže sa v uplynulých rokoch sa na výtvarnej scéne objavilo viacero mladých výtvarníkov, ktorých tvorba je cenným príspevkom do žánru intermédií, predstaví galéria aj ich práce. Divák tak uvidí realizácie od Mareka Kvetána, Marka Blaža, či Erika Bindera.
Výstavu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR.