IVAN CSUDAI, STANO DIVIŠ, LACO TEREN – TRAJA Z PEKNÉHO PÁRU

7. 8. 2003 – 14. 9. 2003
kurátor: Peter Michalovič

Kolekcia obrazov nesúca názov Traja z pekného páru vznikala takmer dva roky a jej autormi sú Ivan Csudai, Stanislav Diviš a Laco Teren.
V roku 1999 sa na výtvarníckom sympóziu v Turčianskych Tepliciach títo traja autori dohodli, že namaľujú jeden spoločný obraz. Spodnú vrstvu namaľoval Stanislav Diviš, strednú Laco Teren, vrchnú Ivan Csudaia a vznikol prvý obraz Pianoctail. Výsledok prekvapil aj autorov, a tak sa rozhodli vytvoriť celú sériu, pozostávajúcu z dvadsiatich štyroch obrazov.
Spoločné autorstvo troch renomovaných predstaviteľov českej a slovenskej maľby nemusí byť zárukou kvality. Tou sú predovšetkým jednotlivé obrazy, ktoré síce obsahujú identifikovateľné stopy jednotlivých vyprofilovaných a verejnosti známych výtvarných autorov, ale zároveň je pozoruhodné aj ich spojenie. Spojenie dokáže transformovať novú kvalitu, tichý dialóg i vášnivý spor, abstrakciu a figuratívnosť, kresbu, aj farebnú plochu. Raz dominuje obrazom afekt, nálada, inokedy zase príbeh. Metaforicky povedané, spoločné maľovanie nie je mechanickou adíciou, ale synergiou, ktorú možno vyjadriť vzorcom 1 + 1 + 1 = 4, pričom pravý člen tejto paradoxnej rovnice vyjadruje to, čo presahuje a čo dodalo spoločnému maľovaniu novú dimenziu, spočívajúcu v neopakovateľnej radosti z maľovania. V tomto prípade to znamená asi toľko, že byť znamená maľovať, maľovať znamená robiť si a rozdávať slasť. A tým je povedané všetko.