IVAN KELLY KÖHLER – Artalmanach

Kurátor: Juraj Mojžiš
11. 11. 2004 – 30. 01. 2005

ART FAMILY /7/ FIĎMORKA
Autor pozval do výstavných priestorov svojich priateľov po tridsiatich rokoch. Skupina sa stretla v Rajci v roku 1974 v súkromnom ateliéri.
Vystavujúci autori: Zita Barčiaková, Robert Brun, Pavel Choma, Mykola Černyš, Vojtech Haviar, Ivan Köhler, Gustáv Švábik

Pred dvadsiatimi rokmi Ivan Köhler v Tatranskej galérii a v Oravskej galérii bilancoval dvadsať rokov svojho fotografického zaznamenávania výnimočných okamihov počas fašiangového hurhaja. Popri obrazoch z tohto holdu expresii farbieb a tvarov masiek, vystavil aj snímky nostalgických strašiakov, či melancholické zátišia všedných vecí, “prichytených” v nevšedných chvíľach aj v nevšedných kompozíciách. Odvtedy Ivan Köhler neraz vystavoval tematické cykly fotografií pod spoločným názvom “Jazz” a od roku 2000 najmä koláže, asambláže, fotomontáže. Tie sú výsledkom najrôznejších manipulácií so zbytkami negatívov a diapozitívov z vytopeného ateliéru. Ďalšie spracovávania a ďalšie prekrývanie nasnímaného materiálu už mieša Ivan Köhler aj s prisvojeným menom Kelly. A tak súčasnú bilancujúcu výstavu PGU v Žiline usporadúva pod názvom”Artalmanach Ivan Kelly Köhler”.
Artalmanach v PGU ponúkne divákom výber z fotografových cyklov snímok z fašiangových sprievodov, z jazzových koncertov a najnovších afrických inšpirácií, ktoré autor už prezentoval ako “Africké erotické sny Ivana K”. Určite ide o zvláštnu výstavu, ktorá zaznamenáva priam alchymistickú premenu fotografických príbehov na bizarný svet tvarov a farieb.