JÁN GAŠPAROVIČ – Colour.Like.Every.Other

30.04.2009 – 14.06.2009
Vernisáž 30.04.2009 o 17.00
Kurátorka: Mira Putišová

Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj) Vás pozýva na vernisáž výstavy Jána Gašparoviča Colour.Like.Every.Other. Mladý autor v roku 2007 absolvoval magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri sklárskeho výtvarníctva a za svoju diplomovú prácu získal Cenu rektora VŠVU. V PGU predstaví site-specific projekt / inštaláciu vytvorenú priamo pre priestor galérie.

Ján Gašparovič (narodený v roku 1981 v Žiline) absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri sklárskeho výtvarníctva a za svoju diplomovú prácu získal v roku 2007 Cenu rektora VŠVU. V PGU predstaví site-specific projekt / inštaláciu vytvorenú priamo pre priestor galérie.
Aj keď Ján Gašparovič ukončil štúdium sklárskeho výtvarníctva, jeho práce už od čias štúdií spoľahlivo indikujú vykročenie mimo rámca tradičnej sklenenej plastiky smerom ku objektu a realizáciám v priestore, kde však sklo tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Jeho práce tak dávajú možnosť uvažovať o tom, aké sú dimenzie uplatnenia tohto materiálu, ak by sme ho chceli vyviazať z jeho obvyklých foriem. Tendencia hľadania iných možností práce zo sklom úzko súvisí s expandovaním priestorových foriem umenia v 90. rokov minulého storočia v našich podmienkach, no aj so staršími stratégiami op-artu, minimalizmu či arte povera. Inštalácie výtvarníka však disponujú i osobitou pridanou hodnotou. Okrem toho, že často vznikajú v komunikácii s dimenziami konkrétneho priestoru, do niektorých vstupuje aj zvuková zložka, ktorá býva výsledkom zásahu diváka do diela alebo reflektuje na bežne prítomné zvuky okolo nás. Vo všeobecnosti sú realizácie Jána Gašparoviča výsledkami koncepcií zložených viacerých vrstiev uvažovania, ktoré však vo finále ponúkajú dielo v podobe kompaktného celku.
Aktuálna práca autora, podobne ako v prípade niektorých predošlých, len na prvý pohľad „neguje“ pozíciu skla ako výtvarného materiálu. Má v nej opäť svoje miesto, ako dôležitý formotvorný komponent. Sklenený hranol – tzv. prizma, vytvorená podľa prísnych fyzikálnych a matematických kritérií totiž dokáže sprítomniť to, čo nie je v bežných podmienkach možné vnímať. Svetlo dokáže rozložiť do farebného spektra, ktoré už ľudské oko zachytiť môže. Projektom Colour.Like.Every.Other (v preklade Farba ako každá iná) tak poukazuje na (ne)viditeľnosť farieb v svetle okolo nás, paradoxne však stále prítomných. K jeho realizácii ho iniciovala obmedzená možnosť prieniku priameho slnečného svetla do výstavného priestoru v čase, keď je otvorená galéria. V projekte, ktorého názov je zároveň narážkou na reklamný slogan nemenovanej firmy vyrábajúcej televízne prijímače s kvalitným farebným rozlíšením, sa v podmienkach výstavnej siene tak prepájajú formálne uchopiteľné prvky práce z priestorom, viditeľné ako komponenty inštalácie, spolu s nehmotnými a neuchopiteľnými – ako je svetlo a farebné spektrum.