Jana Kapelová: NYLONOVÉ SÚVISLOSTI

vernisáž: piatok 28. apríla 2017 o 18:30
trvanie výstavy: 29. 4. – 30. 5. 2017
kurátorka: Eliška Mazalanová
Centrum Ciachovna Arzenal, Štefanikova 2, Žilina
Pozvánka na výstavu (PDF) / Tlačová správa k výstave (PDF)