Jaroslav HULKA – Priestor a igelit

kurátorka: Mira Putišová
22.03.2007 – 22.04.2007

V Považskej galérii umenia v Žiline predstaví na výstave s názvom Priestor a igelit svoje najnovšie fotografie Jaro Hulka.
Fotograf Jaro Hulka (1952) patrí do tej skupiny autorov, ktorí pri práci v oblasti digitálnej fotografie vedia vhodne skĺbiť jej možnosti s invenciou fotografického myslenia a zároveň pridružiť i osobitý výtvarný program, a tak je výsledkom zaujímavá fotografia. Jeho aktuálna tvorba nie je kvantitatívneho charakteru, avšak je z nej možné jasne definovať základné znaky jeho tvorby.
Snaha vytvárať kompozične jednoduchú skladbu fotografií je u J. Hulku prítomná permanentne, pretrváva už od starších snímok, ktoré vznikali v druhej polovici 70. rokov 20. storočia. Vtedy bol centrom záujmu autora jednoduchý geometrický tvar a jeho zväčšený detail. V aktuálnej tvorbe fotograf vytvára zábery pozostávajúce podľa možnosti z čo najmenšieho množstva komponentov a dôraz kladie najmä na ich vzájomné väzby a celkový vizuálny dojem, ktorý vytvárajú. Nový súbor fotografií obsahuje tri tematické okruhy, všetky však charakterizuje spoločný prvok – uvažovanie o priestore a jeho dimenziách. Zo spôsobu akým autor fotografie kompozične skladá, je zjavné, že mu ide o čo najvýstižnejšie vyjadrenie základnej charakteristiky priestoru – najmä jeho nekonečnosti. Zaujímavým je i výtvarné uchopenie zobrazenia – výber komponentov, či skôr jedného komponentu a jeho starostlivé aranžovanie v zábere. Následným jemným transformovaním záberu autor speje ku želanej výslednej vizuálnej podobe.
Výstava je prvou samostatnou výstavou autora na pôde PGU, doteraz svoje fotografie predstavil na kolektívnej prehliadke Fotografia a fotografia pred dvoma rokmi.