Jozef Geršl: Malé veľké detaily

Kurátor: Milan Mazúr
03.04.2008 – 18.05.2008

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravila na 3. apríla 2008 (štvrtok) o 17.00 hod výstavu významného českého výtvarníka, pedagóga a galéristu Josefa Geršla.
Josef Geršl sa narodil v Českých Budějovicach v roku 1952. V rokoch 1972 až 1975 navštevuje kurzy figurálneho kreslenia u profesora Nedvěda v Prahe, neskôr študuje grafiku u profesora Čepeláka v Prahe a v rokoch 1977 až 1983 navštevuje Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora Karla Součka v špeciálnom ateliéri figurálnej a portrétnej maľby. Profesor Souček dôsledne, ale veľmi citlivo viedol svojich študentov k pochopeniu zákonitostí umenia, čo neskôr Geršl veľmi účinne využíva vo svojej výtvarnej tvorbe.
Po štúdiách sa natrvalo vracia do rodných Českých Budějovíc. Jeho ateliér v historickej časti mesta plní nielen funkciu tvorivej dielne, ale je multifunkčný pre oblasť výtvarného vzdelávania, hudby a výstavníctva.
Josef Geršl prichádza do Žiliny s novou kolekciou veľkoplošných digitálnych fotografií. Ich vzniku predchádzalo veľmi zaujímavé obdobie tvorby akvarelu a maliarskych prostredí. Bolo to obdobie, kedy ho inšpirovala príroda vo všetkých jej nespočetných prejavoch. Príroda a život ho zaujali skôr v rovine biologických procesov, tajuplných dejov a nepreskúmaných vzťahov. Toto obdobie bolo kľúčovým k jeho ďalšiemu vývoju, kedy sa striedajú námety, ktorých sa bude autor zmocňovať v celých radoch variant a cyklov. Ich ústredným motívom je človek v zdanlivo všedných, pritom však hlboko prežívaných situáciách. V poslednom období autor využíva alternatívne techniky, konkrétne digitálnu fotografiu a digitálne video. Pracuje so živými objektami, najmä z oblasti tanca a hudby s jediným cieľom a to svoju tvorbu kombinovať s najnovšími technikami dostupnými v súčasnom umení tak, aby sa z tvorby stala kontinuálna performance.
Josef Geršl samostatne vystavuje od konca sedemdesiatych rokov, intenzívne po ukončení štúdií od roku 1985 najmä v českých galériách. Po roku 1990 okrem českých galérií samostatne vystavuje v Rakúsku, Chorvátsku, Slovinsku a Taliansku.
Akad. mal. Josef Geršl vystavuje na Slovensku prvý krát, kurátorom výstavy je Milan Mazúr a výstava je otvorená do 18. mája 2008.