Jozef Kurinec – BLINDHEAL

kurátor: Roman Popelár
08. 12. 2005 – 29.01.2006

Ide o prvú samostatnú autorskú výstavu mladého slovenského sochára Jozefa Kurinca.
Absolvent ateliéru Socha a priestor Jozefa Jankoviča z r. 1999 sa počas štúdia, i prvé roky po jeho ukončení, zaoberal figúrou, ktorú zväčša zachytával v historizujúcom poňatí. Svoje práce odlieval do sadry či bronzu. Blízkymi materiálmi v tvorbe sú však aj kameň, drevo, epoxid, či recyklovateľné materiály. V posledných dvoch rokoch sa zaoberal dokonca manipulatívnou fotografiou.
Najnovšia tvorba, ktorá bude mať v PGU premiéru, je diametrálne odlišná od predchádzajúcej. Autor síce na jednej strane zotrváva pri recyklovateľnom materiály a naďalej zostáva verný priestorovým objektom, mení sa však filozofia tvorby, ktorá priamočiaro odráža autorovo myslenie a prístup k životu. Figúra je posunutá z priestoru do plochy a z objemu sa stáva znak. Výstava s názvom BLINDHEAL /vo voľnom preklade uzdravenie slepého/ je zameraná na zvýraznenie obsahu pred formou. Za znakom figúry sa skrýva ČLOVEK /pričom znak je v tomto prípade natoľko veľavravný, že figúra sa vo viacerých prípadoch stáva zbytočnou/.
A keďže od znakov je už iba krok ku značkám, autor si na pretlmočenie svojich myšlienok vybral objekty, ktoré sú známe snáď každému, stretávame sa s nimi dennodenne, uvedomujeme si ich dôležitosť, význam a hlavne majú – podobne ako autorove myšlienky – univerzálnu platnosť.