JOZEF MALÝ – Kresba

18.03.2009 – 26.04.2009
Vernisáž 18.03.2009 o 17.00
Kurátor: Jana Piecková

Výstava predstaví tvorbu najznámejšieho žilinského výtvarníka – autodidakta.

Jozef Malý sa narodil v roku 1958 v Žiline. Študoval súkromne v ateliéroch Fera Kráľa a Štefana Čapku. Dodnes žije a pôsobí v Žiline, je členom Združenia výtvarných umelcov stredného Slovenska. Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe (hlavne štrukturálnej), grafike a kresbe.
Od roku 1997 vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Samostatne vystavoval v roku 1996 v Poľnobanke v Žiline a v roku 2004 v Gallery Emócia v Žiline.
Výstava Kresby je prvou samostatnou výstavou Jozefa Malého v Považskej galérii umenia v Žiline. Z jeho bohatej a širokospektrálnej tvorby sa na výstave predstaví súbor pozoruhodných kresieb. Autor sa tu prezentuje, pre techniku kresby neobvyklými, veľkoformátovými realizáciami z rokov 2004 – 2009. Precízna kresba prechádza do veľkých, maliarsky stvárnených plôch mäkkou ceruzou. Z dynamických abstraktných vírov sa vynárajú konkrétne odkazy na súčasnosť ako symboly dnešného mestského prostredia a života. Silný účinok týchto diel nie je spôsobený len ich nadrozmernosťou, ale svojou vnútornou silou, energiou a svetelným pôsobením. Ambíciou výstavy je predstavenie autora v zaujímavej polohe kresliara a zároveň ukázať závažnosť kresby ako svojbytného média v súčasnom žilinskom/slovenskom výtvarnom umení.