Jozef MUNDIER – Sochy

04.12.2008 – 01.02.2009
Vernisáž 04.12.2008 o 16.00 hod.
Kurátor: Milan Mazúr

Výstava Jozefa Mundiera / Sochy v kurátorskej koncepcii Mgr. Milana Mazúra mapuje obdobie jeho sochárskej tvorby z obdobia od 90. rokov 20. storočia až po súčasnú najnovšiu tvorbu. Jozef Mundier (nar. 1960 v Oščadnici) je absolventom Strednej školy umeleckého priemyslu v Bratislave, kde študoval pod vedením prof. Juraja Gavulu. V rokoch 1980 – 1986 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie reštaurovania u prof. Jozefa Poruboviča. Po štúdiách sa venuje reštaurátorskej tvorbe, tvorbe úžitkového dizajnu a voľnej tvorbe. Hlavným materiálom, ktorý používa pri vytváraní svojich objektov a sôch, je kameň a drevo, ktorých prírodné vlastnosti absolútne zvláda, využíva a podriaďuje ich svojmu tvorivému zámeru. Dielo Jozefa Mundiera je treba chápať ako výraz jeho vzťahu k prostrediu, s ktorým sú späté autorove rodové korene alebo ako jeho originálny prejav prúdu súčasného umenia, ktorý vychádza z tradícií výtvarnej moderny. V jeho sochárskom diele nás zaujme predovšetkým osobitý spôsob pretvárania reality, ktorý vnáša do materiálu. Mundier vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Zúčastnil sa sochárskych sympózií (napr. Medzinárodné sochárske sympózium v Oščadnici 2004-2007, Medzinárodné sochárske sympózium v poľskom Chelmeku 2006, Medzinárodné sochárske sympózium v Ostrave – Plesná 2007, Sochárske sympózium v rakúskom Neusiedli).