Jozef SRNA

kurátorka: Mira Putišová
31.05.2007 – 01.07.2007

Svetlo a dráma v galérii

Považská galéria umenia v Žiline vás pozýva na vernisáž výstavy mladého bratislavského umelca Jozefa Srnu. Kolekcia jeho veľkoformátových malieb je nazvaná Svetlo a dráma. Autor patrí ku tým výtvarníkom, ktorí vsadili na overený klasický prejav v poli figurálnej maľby. Jeho obrazy vzdialene pripomínajú klasicistickú maľbu vlastnú 19. storočiu, akurát že námety a témy obrazov sú výsostne aktuálne a čerpajú najmä z politických tém daných dnešku. V zobrazovaných scénach ponášajúcich sa na historické maľby sa tak nachádzajú antiglobalisti, revolucionári, či obyčajný ľudia z okraja dnešnej spoločnosti. Jozef Srna je vnímavý pozorovateľ, ktorý dokáže vystihnúť nuansy ich duševných pochodov a vhodne ich pretaviť do zobrazenia figúry, jej tváre, mimiky, postoja tela, či gestikulácie. Časť jeho obrazov sa zas zachytáva krajinu, jej premeny, ale i tu je sa prejavuje autorova snaha vystihnúť moment radikálnej premeny, ktorá sa nachádza v obyčajných zmenách počasia, či morskej hladiny.