Jozef Zelný

kurátor: Milan Mazúr
25. 08. 2005 – 02. 10. 2005

V Považskej galérii umenia v Žiline sa vo štvrtok 25. augusta o 17.00 vo výstavných priestoroch na prvom poschodí uskutočnila posledná zo série letných vernisáží. Tentoraz bude otvorená výstava Maľby autora Jozefa Zelného, v kurátorskej koncepcii Milana Mazúra. Ponúkne najnovšie diela maliara pochádzajúce z obdobia od 90. rokov až po tie aktuálne.
Tvorba Jozefa Zelného, ktorá sa vo svojej vývojovej logike cizelovala viac než dve desiatky rokov, dokazuje, že mu nikdy nešlo len o vnútornú krásu, vnútorný efekt v maľbe, ale predovšetkým mu išlo o pravdu v obraze. Už v prácach vytvorených pred rokmi deväťdesiatymi sa nachádzali náznaky cieľavedomej snahy o výtvarnú skratku. Maliarovi sa darilo objavovať svoj vlastný svet, ktorý sa z časti nachádza vo voľnej krajine a zároveň v mestskom prostredí. Týmto témam zostáva verný i v nasledujúcom období svojej tvorby a mení sa len jeho spôsob prístupu ku skutočnosti videnej a cítenej.
V najnovších obrazoch Jozefa Zelného nájdeme určité črty, ktoré pochádzajú z tvorby 80. rokov a v zotrváva v nich úporná snaha o koncentrovanejšiu maliarsku transpozíciu skutočnosti a snaha o čitateľnejšie dopovedanie myšlienky. Maliar pokračuje v zjednodušovaní tvarového bohatstva zobrazovanej reality, ktoré podmieňuje úvahou o vznikajúcej kompozícii obrazu. V jednotlivých cykloch autora inšpirovaných krajinou sa uplatňuje rytmus harmonických farebných plôch so zmyslom pre kontrapunkt. Stlmenú farebnú skladbu ovládnutú šedými odtieňmi alebo nežnými okrami rozjasňuje zeleň vegetácie, alebo ju otepľuje červená rumelka. Farba v jeho obrazoch nemá dekoratívnu funkciu, ale naopak vždy vychádza z danej skutočnosti.
Jozef Zelný (1922), žije a tvorí v Žiline. Študoval na Súkromnej maliarskej škole Gustáva Mallého v Bratislave na začiatku štyridsiatych rokov. Kresliarske a výtvarné základy mu dali profesori Šmilauer a Jičinský na žilinskej reálke. Neskôr súkromne študoval u B. Hoffstädtera.