Július Činčár: EX VITAE – DOCUMENTA

26.06.2008 – 19.08.2008
Kurátorka: PhDr. Alena Hejlová

Považská galéria umenia v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského v Trenčíne a autor Július Činčár, Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy EX VITAE – DOCUMENTA, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 26. júna 2008 v malej výstavnej sieni PGU o 17.00 hod.
Maliar Július Činčár je pútavým rozprávačom, ktorý pred nami oživuje panoptikum starých príbehov a vytvára nové príbehy, ako citlivý pozorovateľ života vo všetkých jeho podobách. Symbolika obrazov Júliusa Činčára sa odohráva vo vizuálnej imaginatívnej polohe. Smeruje do duchovných rovín vnímania, odkiaľ aj vychádza, púšťajúc sa na provokatívnu, iritujúcu cestu za poznaním podstaty života. Autor svojou poetikou vždy pritiahne, prekvapí a nadchne svojich obdivovateľov. Dráždi a provokuje svojou inosťou. Ľudská bytosť sčasti skutočná, sčasti mystifikovaná býva protagonistom ľudského údelu.
V kontexte Činčárovej tvorby zaujímavú polohu symbolického zobrazenia ľudskej figúry predstavuje zaujatie autora kyber kultúrou. Jeho takzvaní kyborgovia, figúry atrofujúce do podoby človek – stroj, spájajú v sebe to ľudské z človeka s vypočítanou vypočítavosťou stroja. Surreálne pôsobiaca autorská modifikácia vyjadruje najmä ironizovaný skepticizmus z duchovného vývoja spoločnosti.
Činčárova maľba to sú aj žiarivo pulzujúce farebné hmoty, vymedzené dynamickou líniou, ktorými autor modeluje svoje panoptikum života.