Juraj Gábor OSVETĽOVANIE

kurátorka: Eliška Mazalanová
vernisáž: piatok 20. novembra 2015 o 17.00 hod
trvanie výstavy: dlhodobá výstava

Juraj Gábor OSVETĽOVANIE

Práce Juraja Gábora sú sústredeným uvažovaním o základných kategórií priestoru a svetla ale aj pohybu a plynutia času v ňom. Na toto skúmanie priestoru (ako všeobecného pojmu ale aj ako konkrétneho miesta) a odhaľovanie jeho kvalít volí rôzne postupy a vytvára dočasné situácie. Elementárne lineárne kresby častí architektúr a priestorových štruktúr sú výsledkom performatívneho a až meditatívneho procesu spojeného s postupmi technického rysovania. V inštaláciách vytvára nové priestorové vzťahy, ktoré tvoria nenápadnú scénografiu ale aj organizáciu pohybu a vnímania diváka. Toto uvažovanie ho doviedlo k motívu gradácie, predovšetkým gradácie svetla v priestore. Gradáciu vníma ako nekonečný a zdanlivo nemenný proces neustálej zmeny.
Jeho inštalácia v Ciachovni vychádza zo špecifickej situácie a formy priestoru funkcionalistického schodiska pôvodne presvetleného zhora denným svetlom cez sklenený svetlík. Jeho ústredným motívom je idea odstránenia provizórneho sadrokartónového zastropenia a odhalenia pôvodných kvalít priestoru, ako aj opätovného vpustenia svetla doň. Týmto gestom by sa priestor, tak ako kedysi, osvetlil prirodzeným svetlom a po rokoch by sa tu tak obnovila situácia jeho gradácie počas svitania a stmievania. Navyše v schodisku ako priestore komunikácie a presunu vo vnútri budovy a miesto, ktoré prirodzene iniciuje pohyb vystupovania a zostupovania zo schodov, nachádza situáciu gradácie priestoru. Prezentácia pozostáva jednak z prípravných skíc a kresieb analyzujúcich formy tohto priestoru a postupného prenikania svetla, podobne nástenná kresba pigmentovanou stavbárskou niťou zobrazuje dopad svetla v priestore.
Juraj Gábor (1985) je absolventom VŠVU v Bratislave a na VI. Zlínskom salone mladých získal ocenenie Igora Kalného.