Juraj Kollár – PLATÓ

Kurátorka: Katarína Bajcurová
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline výstavné priestory na prvom poschodí
Vernisáž: štvrtok 23. júla 2020 o 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 24. 7. – 6. 9. 2020

Juraj Kollár patrí v súčasnosti k najpôsobivejším zjavom na našej maliarskej scéne. Autorská výstava v Považskej galérii umenia v Žiline predstavuje výber z najnovšej tvorby, hlavné smery a trajektórie jeho tvorivého pohybu, ktorý nikdy nejde len jedným smerom. Prednedávnom radikálne transponoval svoj autorský koncept skladaných obrazov (krajiny videné cez sklobetónové steny) k objektovo chápanej maľbe, pričom na „maľovanie“ využíva rozmanité stavebné súčiastky. Pôvodne dvojdimenzionálne kompozície nadobúdajú novú objektovú fakticitu, vecnosť a priestorovosť. V maľovaných obrazoch Kollár využíva celú škálu zobrazení od hyperrealizmu až po zovšeobecnenie motívu do pravouhlej siete, rastru, časť prác zostáva čisto abstraktná. Vytrvalo skúma možnosti, ktoré mu maliarstvo ako také dáva, so všetkými svojimi tradíciami (ich popretím i rozvinutím), jeho výskumu sa týkajú odkrývania rozmanitých spôsobov zobrazenia a „prenosu“ reality do obrazu, ale predovšetkým jej subjektívneho vnímania, totálneho prežitia a pretransformovania do osobitého maliarskeho jazyka. Juraj Kollár útočí rovnako na zmysly, ako aj na intelekt diváka, búra naše zaužívané vnímanie reality, nabáda nás dívať sa a – vidieť – veci a náš svet inak, novým – zážitkovým – spôsobom.
(Katarína Bajcurová)

Juraj Kollár (*1981, Nitra) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer, 1999 – 2003) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. ZdeněkBeran, 2003 – 2005). Získal viacero domácich i medzinárodných ocenení (Cena Igora Kalného, Zlín, 2009; CelestePrize, 3. cena, Berlín, 2009; VÚB Maľba roka, Bratislava, 2010). Mal viacero samostatných výstav: Buoy, Zahorian &VanEspen, Bratislava (2020); Strávený čas, Galéria 19, Bratislava; Prízemie, Galéria J. Koniarka, Trnava (2019); Obytná zóna, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica; Zázemie, Zahorian &VanEspenGallery, Bratislava (2017), Reportovaná maľba, Galéria E. Zmetáka, Nové Zámky (2015); LuxuriousDesertundertheSkyofParis, Zahorian &coGallery, Bratislava; Thoughtful, Victoria ́s Gallery, Paríž (2014) a ďalšie. Spolupracuje so Zahorian &VanEspenGallery (Bratislava, Praha) a KubikGallery (Porto, SãoPaulo). Jeho práce sú zastúpené vo verejných a súkromných zbierkach doma i v zahraničí, v Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta Bratislavy, v Národnej galérii v Prahe atď. Dlhší čas žil a maľoval v Paríži, v súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. V roku 2020 mu vyšla knižná monografia SquareOne s úvodnou štúdiou Kataríny Bajcurovej a rozhovorom, ktorý viedla Eva Skopalová, autorom grafického dizajnu je JanŠiller.

Realizáciu diel z verejných zdrojov formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.