Juraj Poliak a Andrej Kalinka – NAPRÍKLADY (Domov Eros Viera)

Spolupráca: Ivan Martinka a herci Bábkového divadla Žilina
Vernisáž: štvrtok 12. decembra 2013 o 17.00 hod
Trvanie výstavy: 13. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová
Výstava sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Juraj Poliak a Andrej Kalinka - NAPRÍKLADY (Domov Eros Viera)

Projekt dvojice autorov – výtvarníka a autora viacerých výtvarných návrhov scén pre bábkové divadlá, Juraja Poliaka a hudobného skladateľa, dramaturga a režiséra Andreja Kalinku na pôdu Považskej galérie umenia v Žiline po prvý raz prináša prepojenie výtvarného a divadelného umenia. Výrazným styčným bodom týchto dvoch pomerne odťažitých umeleckých svetov s vlastnými jazykmi a pravidlami je oblasť scénografie a scénického výtvarníctva, a tak i v PGU bude prezentovaná aj táto poloha umenia, o ktorej môžeme bez výhrad hovoriť ako o typickom príklade ich stretu. Podnázov však odkazuje k širšej platforme projektu, k trom témam Domov – Eros – Viera, ktoré symbolicky zastupujú formy, druhy, a žánre umenia v prepojené v jednom celku. Prepájajú sa v ňom súčasná hudba (komponovaná A. Kalinkom), s inštaláciou (realizácie výtvarníka Juraja Poliaka) a performancia – krátke herecké etudy (realizované hercami). Intermediálnu charakteristiku projektu navyše podporujú aj interaktívne zložky výstavy. Prezentácia je poňatá ako veľkoryso riešené prostredie, v reči jazyka výtvarného umenia – environment, kde však dôležitú úlohu zohrávajú aj presne vkomponované scénické prvky. Experimentálny projekt, realizovaný v priestore a podmienkach tradičných galerijných prezentácií, súčasne otvára úvahy o možnostiach spoločnej existencie a interakcie týchto dvoch druhov umenia.