Juraj Šútovský

kurátor: Milan Mazúr
9.3.2006 – 9.4. 2006

VÝSTAVA VÝTVARNÍKA A PEDAGÓGA JURAJA ŠUTOVSKÉHO

Po dvadsiatich piatich rokoch sa prezentuje samostatnou výstavou v Považskej galérii umenia v Žiline akad. mal. Juraj Šutovský. Žilina patrí medzi mestá na Slovensku s najväčším počtom umelcov. Zásluhu na tom má i pedagóg na Základnej umeleckej škole v Žiline Juraj Šutovský.
Grafik, kresliar a ilustrátor Juraj Šutovský, nar. 1939 v Žiline, absolvoval štúdium na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave v rokoch 1953-1957. Neskôr študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1958-1963) na odbore úžitkovej grafiky u prof. Jozefa Chovana. Do povedomia širokej verejnosti vstúpil ako vyhľadávaný tvorca plagátov, ilustrátor a pedagóg.
Na Základnej umeleckej škole v Žiline vychoval radu vynikajúcich a významných výtvarníkov. Šutovský sa vedome vyhýbal priblížiť veľkým vzorom, pritom však netajil obdiv nad novými tendenciami modernej grafiky a plagátovej tvorby zvlášť. Obe polohy sú charakteristické jednoduchosťou, grafickou čistotou a nevtieranou silou výrazu.
Výstava je výberom a ukážkou z jeho doterajšieho diela a prezentáciou tvorivého úsilia autora. Jej ambíciou je ukázať aj na potrebu väčšej vážnosti a dôležitosti výrazových hodnôt v úžitkovej grafike i v súčasnej dobe.
Výstavu z tvorby Juraja Šutovského slávnostnou vernisážou uvedie Milan Mazúr, kurátor výstavy, dňa 9. 3. 2006 o 17.00 hod. v malej výstavnej sieni Považskej galérie umenia v Žiline.