Karneval Slovakia Žilina (Ľ. Bechný, Ďurčo, J. Hulka, I. Kohler)

kurátor: Milan Mazúr a kolektív
23.02.2006

– výstava fotografií s fašiangovou tematikou