KATARÍNA MACUROVÁ A ANDREA RÁCHELOVÁ – Môj svet

02.04.2009 – 10.05.2009
Vernisáž 02.04.2009 o 17.00
Kurátorka: Silvia Klimáčková

Výstava predstaví tvorbu dvoch absolventiek VŠVU v Bratislave – Katarínu Macurovú a Andreu Ráchelovú. Obe autorky navštevovali ateliér Voľnej grafiky a ilustrácie prof. Dušana Kállaya. I keď ich práce sú po formálnej a štylistickej stránke značne odlišné, spája ich spoločná téma krajiny ako priestoru na vyjadrenie vlastnej individuality. Rôzne prístupy na prezentovanie svojich svetov tak ponúkajú divákovi dvojaký pohľad na rovnaký námet.
Vyjadrovacím médiom Kataríny Macurovej sa stala technika grafiky (v tomto prípade akvatinta, lep a suchá ihla). Prostredníctvom abstrahovanej či minimalistickej krajiny vyjadruje pocit cudzinca, ktorý sa ocitá v novom prostredí a hľadá kľúč fungovania vzťahov, zvykov, tradícií. Grafický cyklus inšpirovaný zahraničnými stážami autorky je tak obohatený o osobnú skúsenosť a reflexiu. Andrea Ráchelová (1979) využíva pri analýze „ducha miesta“ maľbu a jazyk detskej ilustrácie. Ako východiskový bod svojich prác si zvolila knihu Alica v krajine zázrakov od Lewisa Carolla, pričom sa definuje s hlavnou predstaviteľkou známeho príbehu a samotný „svet zázrakov“ sú reminiscencie, sny, zážitky, vnemy a pocity samotnej autorky.