KE-BA-BB (spoločná poprieskumová výstava študentov FVU AKU v Banskej Bystrici, KVUal FU TU v Košiciach a VŠVU v Bratislave)

kurátori: M. Putišová, R. Gregor, Z. Štefková, R. Popelár
08.02.2007 – 18.3.2007

Prezentácia prác študentov VŠVU má v PGU tradíciu už od 90. rokov minulého storočia. Rok 2007 je opäť tým, v ktorom sa uskutoční prehliadka výberu zo študentských prác z prieskumov – dní otvorených dverí. V roku 2003 sa prvý raz realizovala v podobe konfrontačnej prezentácie tvorby frekventantov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V tomto roku sa ku nim prvý krát v histórii pridajú i práce študentov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
PGU v Žiline Vás pozýva prehliadku ich prác s príznačným názvom KE-BA-BB, ktorá bude otvorená vo štvrtok 8.2.2007 o 17.00 vo veľkej výstavnej sieni PGU. Na výstave sa ocitnú diela realizované v širokom spektre súčasných vizuálnych médií od maľby a jej súčasnej podoby, cez sochu, objekt, inštaláciu až ku najaktuálnejším realizáciám, postaveným na nových technológiách. Výstava zároveň prináša porovnanie prác študentov škôl čisto umeleckého typu, ktoré vznikli v konkrétnom študijnom období. Otvára sa tak priestor pre potrebnú konfrontáciu nielen ich tvorby, ale aj charakterov rôznych pedagogických prístupov daných jednotlivým školám. Na výstave sa predstavia práce študentov z ateliérov vedených pedagógmi ako: I. Csudai, A. Čierny, D. Fischer, J. Hoffstädter, I. Németh z VŠVU v Bratislave, ďalej S. Balko, I. Benca, S. Hološka, M. Nicz, J. Sapara z FVU AU v Banskej Bystrici a J. Bartusz, T. Blonski, A. Szentpétery a A. Tretter z KVUaI FU TU v Košiciach. Kurátorkou výstavy je Zuzana Štefková – nezávislá kritička a galeristka z Prahy v spolupráci s garantmi jednotlivých výberov – Richardom Gregorom, Romanom Popelárom a Mirou Putišovou. Výstava bude otvorená do 11.3.2007.