KE-BA-BB (spoločná poprieskumová výstava študentov KVUaI FU TU v Košiciach, VŠVU v Bratislave a FVU AKU v Banskej Bystrici)

12.02.2009 – 22.03.2009
Vernisáž: 12.02.2009 o 17.00 hod.
Kurátori výstavy: Mira Putišová, Roman Popelár, Richard Gregor

Výstavu podporili: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení Technickej univerzity Košiciach. Ultraframe s.r.g.
Mediálni partneri: MY Žilinské noviny, Žilinský večerník

Projekt KEBABB je spoločná poprieskumová prezentácia vybraných prác študentov slovenských výtvarných škôl, ktoré vzdelávajú v oblasti voľného výtvarného umenia – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.
Prezentácie semestrálnych prác majú v PGU v Žiline svoju dlhú tradíciu. Začali sa v 90. rokoch z iniciatívy výtvarného teoretika Radislava Matuštíka, v roku 2003 sa popri študentoch z VŠVU predstavili i práce mladých výtvarníkov z košickej Fakulty umení a v roku 2007 sa v inovovanom projekte KEBABB, ktorého názov odkazuje na sídla jednotlivých škôl, po prvý krát prezentovali aj práce z bystrickej Akadémie umení.
Výstava KEBABB 9 pokračuje v modeli (troj)prezentácie s hlavným zámerom vzájomne porovnať práce študentov zo škôl čisto umeleckého typu, a súčasne poukázať na rozdielnosť či prípadné spoločné znaky pedagogických prístupov na nich. Poprieskumové výstavy v PGU už v minulých rokoch uviedli tvorbu progresívnych študentov. Viacero z nich je dnes etablovanými výtvarníkmi a svojou tvorbou prispeli napríklad ku návratu k maľbe v tvorbe mladej generácie, alebo výrazne zviditeľnili špecifickosť tzv. „košickej scény“ na poli výtvarného diania. Aktuálna výstava KEBABB 9 pravdepodobne prinesie pozitívne prekvapenie prostredníctvom prezentovaných prác v oblasti „priestorových“ médií (objekt, inštalácia), ale aj komplikovanejších multimédií. Práve sochárske žánre sa dnes javia, akoby stáli mimo záujmu tvorcov, no výstava KEBABB sa s týmto faktom snaží polemizovať.
Výber diel na výstavu zastrešila trojica garantov – výtvarných teoretikov. Za VŠVU je to Roman Popelár, za FVU AKU Richard Gregor a KVUaI FU TU Mira Putišová. Všetci traja sa zároveň podpisujú pod kurátorstvo projektu. Bratislavské vysokoškolské prostredie zastupuje výber diel z ateliérov vedených pedagógmi Annou Daučíkovou, Ivanom Csudaiom, Danielom Fischerom, Jánom Hoffstädterom, Antonom Čiernym. Patrikom Kovačovským a Filipom Vančom, banskobystrickú Fakultu výtvarných umení diela z ateliérov Stanislava Balka, Františka Hodonského, Juraja Saparu, Igora Bencu, Petra Gaspara, Michala Murina, Mira Nicza a Róberta Makara, košickú Fakultu umení práce študentov vedených pedagógmi Anne Tretter, Rudolfom Sikorom, Jurajom Bartuszom a Adamom Szentpéterym.