KEBABB 11

24.2. – 3.4.2011
Vernisáž 24.2.2011 o 17.00 hod
Kurátori: Mgr. Mira Sikorová a Mgr. Roman Popelár
Spoločná poprieskumová výstava prác študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedry výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

KE-BA-BB 11

Považská galéria umenia (v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja) pripravila výstavu KEBABB 11 – spoločná poprieskumová prezentácia vybraných prác študentov slovenských výtvarných škôl, ktoré vzdelávajú v oblasti voľného výtvarného umenia: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Katedra výtvarných umení a intermédií Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Projekt KEBABB 11, kde číslo 11 označuje rok uskutočnenia aktuálneho ročníka, má v PGU v Žiline svoju dlhú tradíciu. Program poprieskumových výstav začal v 90. rokoch, v roku 2003 sa popri študentoch z VŠVU predstavili i práce mladých výtvarníkov z košickej Fakulty umení a v roku 2007 sa po prvý krát prezentovali aj práce z bystrickej Akadémie umení.
Výstava KEBABB 11 prezentuje a súčasne porovnáva práce študentov zo škôl čisto umeleckého typu na Slovensku, poukazuje na rozdielnosť alebo spoločné znaky pedagogických prístupov na nich, čiže je istou referenciou aj o príslušných pedagógoch. Poprieskumové výstavy v PGU už v minulých rokoch prezentovali tvorbu zaujímavých a progresívnych študentov. Viacero z nich je dnes etablovanými výtvarníkmi a svojou tvorbou výrazne formujú podobu slovenského výtvarného umenia po roku 2000. Na aktuálnej výstave KEBABB 11 je vyvážené spektrum rôznych výtvarných médií, stretávajú sa na nej klasické médiá (maľba, sochárske umenie) s mediálnym umením a intermédiami.
Výber diel na výstavu zastrešili výtvarní teoretici, ktorí sú súčasne kurátormi výstavy: Mgr. Mira Sikorová a Mgr. Roman Popelár. Košické vysokoškolské prostredie bude zastupovať výber diel z ateliérov vedených pedagógmi Jurajom Bartuszom, Rudolfom Sikorom, Adamom Szentpéterym, Anne Tretter a Zbyňkom Prokopom, bratislavskú VŠVU diela študentov z ateliérov vedených Antonom Čiernym, Annou Daučíkovou, Jánom Hoffstädterom, Silviou Saparovou, Róbertom Jančovičom, Ivanom Csudaiom a Klaudiou Kosziba, banskobystrickú Fakultu výtvarných umení diela z ateliérov Stanislava Balka, Ľudovíta Hološku, Štefana Balásza, Juraja Saparu, Roberta Bruna, Igora Bencu, Michala Murina, Mira Nicza, Jána Adamove a Petra Janáčika.
Výstava KEBABB 11 sa uskutočňuje v spolupráci s uvedenými školami.