KEBABB ´15 spoločná po-prieskumová výstava študentov slovenských vysokých umeleckých škôl 2015

vernisáž: štvrtok 17. septembra 2015 o 17.00
trvanie výstavy: 18. 9. – 18. 10. 2015

prezentovaní autori: Katarína Bajkayová, Nikolas Bernáth, Margaréta Brozová, Marek Burcl, dsk. (Iva Durkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár), Linda Holodová, Barbora Horská, Martin Hreha, Jakub Jančo, Dominika Kačkošová, Tomáš Kalafut, Katarína Karafová, Filip Kmeť, Zuzana Kutašová, Nikola Liptáková, Michal Machciník, Ľudmila Machová, Lucia Moravčíková, Juraj Mydla, Martina Ráczová, Miriam Trnková, Jozef Vančo

kurátorka: Eliška Mazalanová

KEBABB ´15

KEBABB je výstavná prehliadka bienálneho charakteru zameraná na to najmladšie umenie, ktorá pravidelne predstavuje kurátorský výber semestrálnych prác prezentovaných na dňoch otvorených dverí a takzvaných “prieskumoch” trojice slovenských vysokých umeleckých škôl – Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Názov projektu je zostavený zo skrátených tvarov názvov jednotlivých miest, v ktorých dané vzdelávacie inštitúcie sídlia, no zároveň vyjadruje jeho charakteristickú vlastnosť – jedná sa o rôznorodú zmes autorských prístupov, variabilitu médií a tém zabalených do jednej výstavnej “porcie”. Projekt mapuje dianie na školách a prostredníctvom kurátorského výberu sa pokúša o zviditeľnenie toho najzaujímavejšieho, hodného pozornosti odbornej ale aj širšej verejnosti. Zároveň prenáša práce mladých autorov zo školského, tak trochu inkubačného prostredia na pôdu galerijnej inštitúcie. Umožňuje im tak prezentovať svoje práce galerijnému divákovi, komunikovať s iným inštitucionálnym prostredím a v neposlednom rade vytvárať väzby navzájom medzi sebou.

Aktuálny ročník výstavy sa nepokúša navodzovať dojem objektívneho výberu, rezignuje tiež na rovnomerné zastúpenie jednotlivých médií ako aj na konfrontáciu jednotlivých škôl. Napriek variabilite umeleckých stratégií a mnohých tém a problematík, ktorým sa začínajúci tvorcovia venujú, sa predovšetkým koncentruje na (seba)formujúce autorské hľadanie mladých umelcov. Vybrané práce majú spoločné prehodnocovanie – skúmavé narábanie s vlastnými procesmi tvorby a “svojho” média, zároveň niektoré viac a niektoré menej zreteľnejšie prezrádzajú uvažovanie autorov o vlastnom pôsobení ako umelca. Popri komentovaní niektorých spoločenských a globálnych javov dávajú títo mladí autori prednosť skôr existenciálnym a sebareflexívnym témam, alebo imanentným otázkam umenia. V ďalšej rovine mnohé prezentované práce skusmo reflektujú aktuálne formy súčasného vizuálneho umenia, respektíve nadväzujú dialóg s umením predchádzajúcich dekád.
Výstava je aj uvažovaním o samotnom procese “stávania sa umelcom”, ako myšlienkového procesu autora ale aj prostredníctvom umeleckého vzdelávania či pôsobením podobných podujatí ako je práve KEBABB.

Grafický dizajn a vizuál výstavy pracuje s konceptom prepájania fontov písiem vytvorených na jednotlivých vysokých školách – CORNER (autor: Samuel Čarnoký, FU TUKE), CSADO (autor: Martin Kahan, VŠVU) a LINO (autorka: Inka Výbohová, FVU AUBB). Jeho autorom je študent grafického dizajnu Marek Mati.

Projekt KEBABB ako spoločná prezentácia prác zo všetkých vysokých umeleckých škôl konajúca sa pravidelne každé dva roky koncipovaná kurátormi Mirou Sikorovou-Putišovou, Romanom Popelárom a Richardom Gregorom, organizuje Považská galéria umenia v Žiline od roku 2003. V roku 2015 sa koná už po siedmy raz. Nadväzuje na podobne zamerané výstavy, ktoré boli galériou usporiadané už v 90. rokoch. Autorom idey a realizácie po-prieskumových výstav bol kurátor PGU a výtvarný teoretik Radislav Matuštík. Považská galéria umenia v Žiline tak systematicky mapuje tvorbu nastupujúcej generácie vizuálnych umelcov a zároveň sleduje smerovanie ale aj úroveň umeleckého vzdelávania na Slovensku.