KEBABB 17

Autorky/Autori: Matúš Astrab, Leontína Berková, Nikolas Bernáth, Andrea Halčáková, Dominika Kačkošová, Dominika Kolačkovská, Leonard Lelák, Alena Lišková, Adam Majerčík, Peter Maščák, Dušan Prekop, Dominika Šímová, Dominik Turan
Kurátor: Michal Stolárik
Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na prvom poschodí
Vernisáž: štvrtok 14. septembra 2017 o 17.00 hod. 
Trvanie výstavy: 14. 9. – 15. 10. 2017

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.sk

Bienálny výstavný projekt KEBABB 17 predstavuje selekciu z najvýraznejších semestrálnych prác, ktoré vznikli k letným prieskumom na slovenských vysokých umeleckých školách – konkrétne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Fakulte výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a Fakulte umení na Technickej univerzite v Košiciach. Aktuálna podoba projektu KEBABB ideovo vychádza z 90. rokov 20. storočia z výstavných aktivít kurátora a teoretika umenia Radislava Matuštíka. Koncepciu poprieskumých výstav začali od roku 2003 ďalej systematicky rozvíjať kurátorka a kurátori Mira Sikorová-Putišová, Roman Popelár a Richard Gregor. Súčasný ročník je ôsmym pokračovaním.
Výstavu nespája jedna tematická rovina, zohľadňuje niekoľko ideových východísk a tendencií, ktoré sú prítomné v súčasnom vizuálnom umení. Vystavené diela nie sú zahľadené samy do seba, dokážu fungovať a komunikovať svoje koncepcie v medzinárodnom prostredí. Aj napriek tomu, že niektoré práce priamo vychádzajú z autorských skúseností, sú zrozumiteľné aj v cudzom – odosobnenom kontexte. Jednou z výrazných tendencií je zreteľná snaha o vymedzenie vlastného priestoru v súčasnej, často komunikačnej nezrozumiteľnej dobe. Témy ako sú uvedomovanie si seba samého, svojho postavenia tu a teraz, dôraz na samostatnosť, jedinečnosť či snaha odlíšiť sa nie sú prítomné len v súčasnom umení, ale aj v mladej spoločnosti ako takej. Autorom a autorkám zároveň nechýba zmysel pre humor či náznak irónie v kritických intenciách. Prítomná je radosť z experimentovania s tradičnými médiami, materiálmi a hmotou – čoho výsledkom sú často prekvapivé technické zručnosti najmladšej generácie. Tá sa prirodzene nevyhýba ani ťažším spoločenským témam, politickej angažovanosti, kritickému postoju k nespravodlivosti, genderovým či rasovým otázkam.